Zeszyt 4/2020
PP nr 4 2020 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Piotr Chachuła

NOWE GRZYBY WIELKOOWOCNIKOWE STWIERDZONE NA ŁYSEJ GÓRZE W 2020 ROKU, ŚWIĘTOKRZYSKI PARK NARODOWY

Macrofungi found on the Łysa Góra Mt in 2020, Świętokrzyski National Park

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 3-16

Hubert M. Szymański, Dominik M. Szymański, Dawid Szymański, Piotr Kłonowski, Jakub Szczypek

NOWE STANOWISKA STROJNISIA NADOBNEGO PHILAEUS CHRYSOPS (ARANEAE: SALTICIDAE) W CENTRALNEJ POLSCE

New records of the Beautiful Jumper Philaeus chrysops (Poda, 1761) (Araneae: Salticidae) in Central Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 16-24

Alicja Dubicka, Paweł Czechowski

TRZMIELOWATE (HYMENOPTERA: APIDAE: BOMBINI) WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO: WYNIKI OBSERWACJI Z LAT 2016-2020

Bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of the Lubuskie Voivodeship: 2016-2020 obsevation results

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 24-43

Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro, Grzegorz Piątek

MATERIAŁY DO POZNANIA MOTYLI DZIENNYCH RHOPALOCERA DOLINY RZEKI GRABOWEJ NA WYSOCZYŹNIE POLANOWSKIEJA

Materials for recognition of butterflies Rhopalocera of the Grabowa river valley in Polanowska Upland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 43-56

Aleksandra Kolanek, Edyta Turniak

OCENA EFEKTYWNOŚCI METOD CZYNNEJ OCHRONY ROPUCH SZARYCH BUFO BUFO NA PRZYKŁADZIE POPULACJI Z WROCŁAWSKIEGO ZALESIA

Assessment of effectiveness of methods of common toad Bufo bufo active protection - Zalesie,Wrocław case

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 56-68
NOTATKI / NOTES

Adam Bohdan, Andrzej Sulej

PIERWSZE STANOWISKO ERECHTITES HIERACIFOLIA (ASTERACEAE) W PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

First stand of Erechtites hieracifolia (Asteraceae) recorded in Białowieża Forest

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 69-74

Cezary J. Tajer

NOWE STANOWISKO SZCZEŻUI CHIŃSKIEJ SINANODONTA WOODIANA NA STAWIE RYBNYM W REJONIE MILICZA

New site of the Chinese pond mussel Sinanodonta woodiana (Bivalvia: Unionidae) in the fish pond near Milicz

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 74-81

Anna Sobieraj-Betlińska

NOWE STANOWISKA CRIOCERIS QUATUORDECIMPUNCTATA (SCOPOLI, 1763) (COLEOPTERA: CHRYSOMELIDAE) W POLSCE

New records of Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Chrysomelidae) in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 81-83

Mikołaj Kaczmarski, Klaudia Szala

NPRZESUNIĘCIE TERMINU GODÓW ROPUCHY ZIELONEJ BUFOTES VIRIDIS - STUDIUM PRZYPADKU Z PARKU MIEJSKIEGO CYTADELA W POZNANIU

Shift in the timing of mating period of the green toad Bufotes viridis - a case study from Cytadela city park in Poznań

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 83-89

Małgorzata Goc, Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro

OBSERWACJE SZOPA PRACZA PROCYON LOTOR W SŁOWIŃSKIM PARKU NARODOWYM

Observations of the raccoon Procyon lotor in Słowiński National Park

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 89-93
SPRAWOZDANIA / REPORTS

Ewa Zapora, Maria Cecilia Fasano, Marek Wołkowycki

RELACJA Z WYJAZDU NAUKOWEGO DO WYDZIAŁU NAUK LEŚNYCH W ELDORADO (NARODOWY UNIWERSYTET W MISIONES W ARGENTYNIE)

Report from study visit in Faculty of Forest Sciences in Eldorado (National University of Misiones, Argentina)

Przegląd Przyrodniczy XXXI, 4 (2020): 93-102