Zeszyt 1/2021
PP nr 1 2021 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Piotr Chachuła, Marek Fiedor, Ryszard Rutkowski, Aleksander Dorda

MATERIAŁY DO POZNANIA RÓŻNORODNOŚCI GRZYBÓW WIELKOOWOCNIKOWYCH USTRONIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

New data on the diversity of macroscopic fungi of the Ustroń community, Silesian voivodship

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 1 (2021): 3-32

Tomasz Ślusarczyk

MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI MYKOBIOTY PASMA KROWIAREK (SUDETY WSCHODNIE)

Contribution to the knowledge of mycobiota of Krowiarki Mts. (Eastern Sudetes)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 1 (2021): 33-69

Przemysław Żurawlew, Grzegorz Tończyk, Piotr Mikołajczuk, Paweł Buczyński, Marek Przewoźny

MATERIAŁY DO POZNANIA OWADÓW WODNYCH (EPHEMEROPTERA,PLECOPTERA, HEMIPTERA: HETEROPTERA) POWIATU PLESZEWSKIEGO (NIZINA WIELKOPOLSKO–KUJAWSKA)

New records of aquatic insects (Ephemeroptera, Plecoptera, Hemiptera: Coleoptera) of Pleszew district (Wielkopolska-Kujawy Lowland)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 1 (2021): 70 - 80

Paweł Czechowski,  Alicja Dubicka

„NALOT” RUSAŁKI OSETNIK VANESSA CARDUI (LINNEUSZ, 1758)W ROKU 2019

„Outbreak” of Painted lady Vanessa cardui (Linnaeus,1758) in 2019

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 1 (2021): 80 - 91

Marek Miłkowski, Jerzy M. Gutowski

CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA) OBSZARU NATURA 2000 „DOLINA ZWOLEŃKI” (PLH140006)

Cerambycidae (Coleoptera) of the Natura 2000 site “Dolina Zwoleńki” (PLH140006)

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 1 (2021): 91 - 113