ZESZYT

Zeszyt 1/2022
PP nr 1 2022 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Marian Sęktas

NOWE STANOWISKA GRZYBÓW CHRONIONYCH STWIERDZONE W WYBRANYCH MIEJSCACH W POLSCE W LATACH 2019-2022

New sites of protected fungi found in selected locations in Poland in 2019-2022

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 14 (2022): 3-19

Paweł Czechowski, Alicja Dubicka

MOTYLE DZIENNE RHOPALOCERA I TRZMIELOWATE (HYMENOPTERA: APIDAE: BOMBINI) OSTOI GOLENIOWSKIEJ – WYNIKI OBSERWACJI Z ROKU 2021

Diurnal butterflies Rhopalocera and bumblebees (Hymenoptera: Apidae: Bombini) of Ostoja Goleniowska - results of observations in 2021

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 14 (2022): 20-34

Bartłomiej Zając, Lara Mołoniewicz, Adam Solecki, Robert Matusiak, Marcin Duraj, Krzysztof Tomaszewski, Zuzanna Purwin, Patrycja Wąchała, Stanisław Bury, Maciej Pabijan, Bartłomiej Gorzkowski, Daniel Jablonski

STABILNA POPULACJA ZASKROŃCA RYBOŁOWA NATRIX TESSELLATA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM

A viable population of the dice snake Natrix tessellata in Cieszyn Silesia, southern Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 14 (2022): 35-48
NOTATKI/NOTES

Sebastian Piskorski, Przemysław Kryściak

NOWE STANOWISKO DENDROSTILBELLA SMARAGDINA SEIFERT W POLSCE

The new locality of Dendrostilbella smaragdina Seifert in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 14 (2022): 49-51

Mateusz Ciechanowski, Zuzanna Wikar

ZIMOWANIE MROCZAKA POSREBRZANEGO VESPERTILIO MURINUS W KRYJÓWCE PODZIEMNEJ NA POJEZIERZU KASZUBSKIM

Hibernation of parti-coloured bat Vespertilio murinus in the underground roost in Kashubian Lakeland

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 14 (2022): 52-56

Lech Pietrzak, Joanna Duriasz

CENNE ZIMOWISKO NIETOPERZY W NATERKACH K. OLSZTYNA

Important bat roost in Naterki near Olsztyn

Przegląd Przyrodniczy XXXIII, 14 (2022): 57-60