Zeszyt 3/2021
PP nr 3 2021 okladka

Spis treści (Plik PDF)
Sklep KP

SPIS TREŚCI - TABLE OF CONTENTS
ARTYKUŁY/PAPERS

Dariusz Konopko, Jan Krzysztof Kowalczyk

PRZYCZYNEK DO POZNANIA CHRZĄSZCZY (INSECTA: COLEOPTERA) SKRAJU LASU GRANICZĄCEGO Z TERENAMI ZURBANIZOWANYMI MIASTA

A contribution to the knowledge on beetles (Insecta: Coleoptera) of the forest edge bordering urban areas of the city

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 3-18

Karol Komosiński, Jan Tatur-Dytkowski, Rafał Ruta, Marek Miłkowski, Lech Buchholz, Czesław Greń, Krzysztof Lubecki, Bartłomiej Pacuk

MATERIAŁY DO ZNAJOMOŚCI CHRZĄSZCZY (INSECTA: COLEOPTERA) REZERWATU „MAZURY” W PUSZCZY BORECKIEJ

Materials to the knowledge on beetles (Insecta: Coleoptera) of “Mazury” nature reserve in Puszcza Borecka forest

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 19-43

Magdalena Trzópek, Mikołaj Kaczmarski

ROZMIESZCZENIE STANOWISK OBCYCH GATUNKÓW ŻÓŁWI W POZNANIU NA PODSTAWIE DANYCH ZEBRANYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

Distribution of sites of alien turtle species in Poznań based on data from citizen science

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 44-57

Radosław Dzięciołowski, Grzegorz Wojtaszyn, Krystyna Laskowska-Dzięciołowska, Wojciech Stephan, Radosław Jaros, Tomasz Rutkowski, Grzegorz Lesiński

ZIMOWANIE NIETOPERZY W TWIERDZY KOSTRZYN - SKŁAD GATUNKOWY, ZAGROŻENIA I DZIAŁANIA OCHRONNE

BBats wintering in Kostrzyn Fortress - species composition, threats and protective measures

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 58-81
NOTATKI/NOTES

Łukasz Skomorucha

NOWE STANOWISKO ŚLIMAKA ŻÓŁTAWEGO HELIX LUTESCENS W POLSCE

New locality of Helix lutescens in Poland

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 82-85

Dominik M. Szymański, Dawid Szymański, Piotr Kłonowski, Hubert Szymański

NOWE STANOWISKA MODLISZKI ZWYCZAJNEJ MANTIS RELIGIOSA (LINNAEUS, 1758) (MANTODEA: MANTIDAE) NA NIZINIE WIELKOPOLSKO-KUJAWSKIEJ

New records of the European mantis Mantis religiosa (Linnaeus, 1758) (Mantodea: Mantidae) on Wielkopolska-Kujawy Lowland

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 86-91

Korneliusz Kurek, Anna Zaborowska, Grzegorz Górecki, Sabina Nowak, Robert W. Mysłajek

STWIERDZENIA RYSIA EURAZJATYCKIEGO LYNX LYNX NA POGRANICZU RÓWNINY MAZURSKIEJ I POJEZIERZA MAZURSKIEGO

Records of Eurasian lynx Lynx lynx on the border of Masurian Lowland and Masurian Lakeland

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 92-95

Robert W. Mysłajek, Sabina Nowak

RYŚ EURAZJATYCKI LYNX LYNX W PUSZCZY ROMINCKIEJ

Eurasian lynx Lynx lynx in Romincka Forest

Przegląd Przyrodniczy XXXII, 3 (2021): 96-100