Na stronie:

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm

ogłoszono zasady aplikowania o środki funduszu LIFE+ w rundzie 2007. Jest to wersja nieoficjalna, natomiast formalnego zaproszenia do skladania wniosków i ogłoszenia wiążacych zasad można się spodziewać we wrześniu.
 
LIFE+ jest funduszem, który w latach 2007-2013 zastąpi dotychczasowy LIFE. Może m.in. finansować projekty ochrony przyrody obszarów Natura 2000, ale także (nowość!) projekty ochrony innych elementów różnorodności biologicznej. Z LIFE+ można dostac finansowanie w wysokości 50% budżetu projektu (wyjątkowo jeżeli dotyczy gatunków i sieldisk priorytetowych w obszarach Natura 2000 - 75%).

Terminem składania wniosków w rundzie 2007 będzie 30 listopada. Proces decycji i wyboru projektów będzie trwał przez rok 2008. Projekty mogą rozpoczać się od 1.01.2009.