Wiadomości KP

Klub Przyrodników opublikował kolejną aktualizację Shadow List obszarów siedliskowych Natura 2000, tj. opracowanie Potrzebne uzupełnienia sieci obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce - wg stanu wiedzy na 30 czerwca 2024 r. …

Czytaj więcej...

Komisja Europejska opublikowała (po angielsku) Kryteria do identyfikacji odcinków rzek swobodnie płynących do Strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r.:

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC137919

Unijna Strategia na rzecz różnorodności…

Czytaj więcej...

Międzynarodowa organizacja Forest Stewardship Council (FSC) 24 czerwca zatwierdziła nowy Standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski. Standard został opublikowany 2 lipca 2024 r. Nowy Standard bazuje na pracach, o których…

Czytaj więcej...

Rada Europejska ostatecznie przyjęła dziś w głosowaniu Rozporządzenie UE w/s odbudowy przyrody. Mimo wcześniejszych sprzeciwów, Słowacja i Litwa zagłosowały za. Przeciwko projektowi były: Polska, Węgry, Włochy, Finlandia i Szwecja. Belgia wstrzymała się.…

Czytaj więcej...

Dziś, tj. 2 kwietnia 2024 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał zarządzenie o uznaniu rezerwatu przyrody Dolina Smarkatej, o powierzchni 56 ha, na terenie gmin Cmolas i Majdan…

Czytaj więcej...

13 lutego 2024 r. w Senacie, na posiedzeniu Komisji Klimatu i Środowiska, zaprezentowano przygotowaną przez grupę kilkorga senatorów przy współpracy Biura Legislacyjnego Senatu, ale przede wszystkim przy współpracy Pracowni na rzecz…

Czytaj więcej...

Parlament Europejski przed chwilą przyjął, stosunkiem głosów 329 : 275, projekt rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (tzw. Nature Restoration Law). Kolejnym i ostatnim krokiem w tej sprawie będzie decyzja Rady Europejskiej, spodziewana…

Czytaj więcej...

Jak podaliśmy przed chwilą, Parlament Europejski przyjął dziś, stosunkiem głosów 329 : 275, projekt rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (tzw. Nature Restoration Law). Głosowanie podzieliło europosłów: oprócz grupy Zielonych (za) i grupy…

Czytaj więcej...

Wiceprezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, skierował 26 stycznia 2024 r. do RZGW i Zarządów Zlewni polecenie wykorzystywania, w trakcie planowania zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych, publikacji:

Czytaj więcej...

Z opóźnieniem, ale jednak informujemy: w listopadzie 2013 RDOS w Gorzowie uznał dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie lubuskiem:

Rezerwat Klenickie Zakole, o powierzchni 68 ha, obejmuje starorzecze Odry położone…

Czytaj więcej...

Na portalu Sejmu pojawiły się dwa projekty ustaw o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Na pierwszy rzut oka nie…

Czytaj więcej...

Jak informowaliśmy wcześniej, 9 listopada 2023 r. Parlament Europejski i Rada Europejska w ramach tzw. trilogu uzgodniły porozumienie w sprawie ostatecznej treści unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (tzw. Nature Restoration Law)…

Czytaj więcej...

Podkategorie