Wiadomości KP

Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł dziś (2 marca 2023), wyrokiem w sprawie C‑432/21 ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, że:

  1. Poprzez przyjęcie w 2016 r. art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r.…

Czytaj więcej...

Zarządzeniem z 15 lutego 2023 r. RDOŚ w Białymstoku utworzył rezerwat przyrody Strabla o powierzchni 92,12 ha. Zarządzenie wejdzie w życie 8 marca. Rezerwat leży w gminie Wyszki, w powiecie…

Czytaj więcej...

Od 16 lutego 2023 r. obowiązuje w Unii Europejskiej, w tym w Polsce, jednolity zakaz używania śrutu ołowianego podczas polowań na obszarach wodno-błotnych i w promieniu 100 m wokół nich.…

Czytaj więcej...

Do poniedziałku 20 lutego 2023 r. można składać oferty w ogłoszonym przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp. przetargu na Ocenę wpływu działań ochronnych na przedmioty ochrony w 2 obszarach Natura 2000 Diabelski…

Czytaj więcej...

16 lutego 2023 r., a więc z ponad rocznym opóźnieniem w stosunku do wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (termin upłynął w grudniu 2021), opublikowano w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Infrastruktury…

Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wbrew swojej wcześniejszej wstępnej ocenie oraz pomimo własnych deklaracji o „wspieraniu uzyskiwania dla Polski europejskiego finansowania z instrumentu LIFE”,  zadecydował ostatecznie pod koniec…

Czytaj więcej...

Od jutra (15 lutego 2023) będą istnieć dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie zachodniopomorskiem, utworzone zarządzeniami RDOŚ w Szczecinie z 30 stycznia 2023.

Zachodniopomorski RDOŚ jest w skali Polski liderem…

Czytaj więcej...

Dziś, 2 lutego, obchodzimy  Światowy Dzień Mokradeł – na pamiątkę rocznicy podpisania Konwencji o Ochronie Obszarów Wodno-Błotnych (tzw. konwencji Ramsar). Konwencję tę ratyfikowała także Polska.

Rekomendacje przyjęte przez Konferencję Stron…

Czytaj więcej...

Wytyczne Komisji Europejskiej „Usuwanie barier dla renaturyzacji rzek” w związku z realizacją Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej 2030, o których pisaliśmy ponad rok temuzostały obecnie opublikowane we wszystkich językach UE,…

Czytaj więcej...

Ukazał się 3, nieco spóźniony, zeszyt XXXIII (2022) tomu Przeglądu Przyrodniczego. A w nim artykuły i notatki, o grzybach, chrząszczach, pszczołach, kaczkach, gawronach i dzięciołach. Kolejny, 4 zeszyt rocznika 2022…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, trwają prace sejmowe nad zmianą tzw. ustawy wiatrakowej, w kierunku redukcji ograniczeń w lokalizacji elektrowni wiatrowych. Generalną intencją posłów jest odblokowanie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, co…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska ogłosiła rewizję treści tzw. „Pollinators Initiative”, czyli strategii ochrony dzikich owadów zapylających w UE (istniejącej od 2018 r.). Zmieniona wersja nosi tytuł „Nowy Ład dla Zapylaczy”. Chodzi o…

Czytaj więcej...

Podkategorie