Wiadomości KP

13 lutego 2024 r. w Senacie, na posiedzeniu Komisji Klimatu i Środowiska, zaprezentowano przygotowaną przez grupę kilkorga senatorów przy współpracy Biura Legislacyjnego Senatu, ale przede wszystkim przy współpracy Pracowni na rzecz…

Czytaj więcej...

Parlament Europejski przed chwilą przyjął, stosunkiem głosów 329 : 275, projekt rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (tzw. Nature Restoration Law). Kolejnym i ostatnim krokiem w tej sprawie będzie decyzja Rady Europejskiej, spodziewana…

Czytaj więcej...

Jak podaliśmy przed chwilą, Parlament Europejski przyjął dziś, stosunkiem głosów 329 : 275, projekt rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (tzw. Nature Restoration Law). Głosowanie podzieliło europosłów: oprócz grupy Zielonych (za) i grupy…

Czytaj więcej...

Wiceprezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, skierował 26 stycznia 2024 r. do RZGW i Zarządów Zlewni polecenie wykorzystywania, w trakcie planowania zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych, publikacji:

Czytaj więcej...

Z opóźnieniem, ale jednak informujemy: w listopadzie 2013 RDOS w Gorzowie uznał dwa nowe rezerwaty przyrody w województwie lubuskiem:

Rezerwat Klenickie Zakole, o powierzchni 68 ha, obejmuje starorzecze Odry położone…

Czytaj więcej...

Na portalu Sejmu pojawiły się dwa projekty ustaw o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła oraz niektórych innych ustaw. Na pierwszy rzut oka nie…

Czytaj więcej...

Jak informowaliśmy wcześniej, 9 listopada 2023 r. Parlament Europejski i Rada Europejska w ramach tzw. trilogu uzgodniły porozumienie w sprawie ostatecznej treści unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu przyrody (tzw. Nature Restoration Law)…

Czytaj więcej...

9 listopada Parlament Europejski i Rada Europejska ogłosiły, że w ramach tzw. trilogu (przy współpracy Komisji Europejskiej) ich przedstawiciele uzgodnili porozumienie w sprawie ostatecznej treści unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu  przyrody (tzw.…

Czytaj więcej...

10 października 2023 r. RDOŚ w Opolu wydał zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Narok”

Nowy rezerwat ma powierzchnię 113,8 ha i będzie największy w województwie. Obejmuje dobrze zachowany…

Czytaj więcej...

 

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Athanasios Rantos przedstawił 21 września opinię w sprawie C-301/22. Sprawa dotyczy 8-hektarowego, prywatnego jeziora Loch an Mhuilinn w Irlandii i zezwolenia na pobór wód…

Czytaj więcej...

FSC Polska poinformowało o opracowaniu kolejnej - czwartej – wersji projektu zmodernizowanego standardu FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski. Jak informowaliśmy wcześniej, próby opracowania nowelizacji standardu przez wspólną grupę roboczą…

Czytaj więcej...

Od 29 lipca 2023 r. istnieje nowy rezerwat przyrody - Gęsi Bastion  w woj. zachodniopomorskim, o powierzchni 724 ha. Rozporządzenie RDOŚ z 13 lipca 2023 r. w tej sprawie: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4091/…

Czytaj więcej...

Podkategorie