Wiadomości KP

9 listopada Parlament Europejski i Rada Europejska ogłosiły, że w ramach tzw. trilogu (przy współpracy Komisji Europejskiej) ich przedstawiciele uzgodnili porozumienie w sprawie ostatecznej treści unijnego rozporządzenia o odtwarzaniu  przyrody (tzw.…

Czytaj więcej...

10 października 2023 r. RDOŚ w Opolu wydał zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Narok”

Nowy rezerwat ma powierzchnię 113,8 ha i będzie największy w województwie. Obejmuje dobrze zachowany…

Czytaj więcej...

 

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE Athanasios Rantos przedstawił 21 września opinię w sprawie C-301/22. Sprawa dotyczy 8-hektarowego, prywatnego jeziora Loch an Mhuilinn w Irlandii i zezwolenia na pobór wód…

Czytaj więcej...

FSC Polska poinformowało o opracowaniu kolejnej - czwartej – wersji projektu zmodernizowanego standardu FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski. Jak informowaliśmy wcześniej, próby opracowania nowelizacji standardu przez wspólną grupę roboczą…

Czytaj więcej...

Od 29 lipca 2023 r. istnieje nowy rezerwat przyrody - Gęsi Bastion  w woj. zachodniopomorskim, o powierzchni 724 ha. Rozporządzenie RDOŚ z 13 lipca 2023 r. w tej sprawie: http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2023/4091/…

Czytaj więcej...

27 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała oczekiwane od dawna wytyczne w sprawie „bliższej naturze gospodarki leśnej” (closer to nature forest management). Opracowanie tych wytycznych było jednym z zadań Strategii…

Czytaj więcej...

24 lipca 2023 r. prezydent podpisał zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy w tym zakresie zostały więc ostatecznie ustalone. Treść ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3097_u.htm…

Czytaj więcej...

Wody Polskie ogłosiły przetarg na opracowanie nowych Planów utrzymania wód

Produktem ma być 11 planów utrzymania wód dla poszczególnych RZGW. Jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, Wody Polskie zamieściły… oczekiwaną…

Czytaj więcej...

 

20 czerwca 2023 r. Rada Europejska, a 12 lipca 2023 r. Parlament Europejski, określiły swoje stanowiska na temat wniosku Komisji Europejskiej w/w rozporządzenia o odtwarzaniu  przyrody (tzw. Nature Restoration…

Czytaj więcej...

Na stronach Wydawnictwa KP znaleźć można najnowszy zeszyt wydawanego przez Klub Przyrodników Przeglądu Przyrodniczegoi zawarte w nim artykuły w wersji cyfrowej. To zeszyt 1/2023, wydany z małym opóźnieniem, kolejny -…

Czytaj więcej...

 

Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim stosunkiem głosów 44:44 odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu Rozporządzenia UE w/s odtwarzania przyrody. O tym projekcie pisaliśmy rok temu w Wiadomościach KP. Komisja PE ENVI…

Czytaj więcej...

Rząd skierował do Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych…

Czytaj więcej...

Podkategorie