Wiadomości KP

Forest Sterwardship Council (FSC) ogłosiła konsultacje drugiej wersji nowego krajowego standardu gospodarki leśnej FSC dla Polski. Konsultacje będą trwać od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r., a uwagi można…

Czytaj więcej...

Jutro (3 lipca 2021) wchodzi w życie zarządzenie RDOS w Kielcach z dnia 9 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Polana Polichno w woj. świętokrzyskim, powiększające ten rezerwat…

Czytaj więcej...

24 czerwca Sejm zdecydowaną większością głosów (przeciwna była tylko Konfederacja i kilku pojedynczych posłów) uchwalił i skierował do Senatu nową ustawę o gatunkach obcych. Ustawa ma zastąpić przepisy obecne dotychczas…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska otworzyła kolejne postępowanie przeciwnaruszeniowe wobec Polski i wystosowała wezwanie do usunięcia uchybienia - „Letter of formal notice”, zwracający uwagę na opóźnienia w formalnym wyznaczaniu prawem krajowym obszarów siedliskowych…

Czytaj więcej...

8 czerwca 2021 r. weszło w życie Zarządzenie RDOŚ w Poznaniu, powiększające rezerwat przyrody „Czeszewski Las”, z 223 ha do 534 ha.

Zarządzenie w dzienniku urzędowym

Omówienie RDOŚ w Poznaniu…

Czytaj więcej...

 

25 maja 2021 r. wchodzi w życie zarządzenie małopolskiego RDOŚ uznające za rezerwat przyrody „Góra Stołowa im Ryszarda Malika” obszar o powierzchni 96,09 ha, w gminie Klucze, w nadleśnictwie…

Czytaj więcej...

Na portalu „Nauka dla przyrody” opublikowano Raport Krytyczny, stanowiący recenzję ‘ekspertyz’ na temat unijnej Strategii Różnorodności Biologicznej, opublikowanych miesiąc temu przez Lasy Państwowe:

 

Opracowania zamówione i opublikowane przez Lasy Państwowe…

Czytaj więcej...

 

Ukazał się Przegląd Przyrodniczy, zeszyt 4/2020, a w nim:

 

• Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy – Piotr Chachuła

• Nowe stanowiska…

Czytaj więcej...

Jak podały słowackie media i słowackie Ministerstwo Środowiska:

Minister Środowiska Słowacji Ján Budaj wspólnie z premierem Eduardem Hegerem ogłosili dziś podpisanie rozporządzenia wykonawczego do ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu,…

Czytaj więcej...

Ruch społeczny Lasy i Obywatele zaapelował dziś do wszystkich o szeroki udział w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach założeń do kilku elementów nowej unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej „Przywracanie przyrody…

Czytaj więcej...

Senat 25 marca 2021 r. przyjął uchwałę o poprawkach do uchwalonej przez Sejm 26 lutego ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w…

Czytaj więcej...

21 marca 2021 r. ruch społeczny Lasy i Obywatele (dalej LiO) opublikował interaktywną mapę cięć rębnych zaplanowanych w Lasach Państwowych.

 

Mapa, jak wyraźnie na niej opisano, pokazuje wydzielenia leśne, w…

Czytaj więcej...

Podkategorie