ORLE PIÓRA – wyróżnienia Klubu Przyrodników za działalność na rzecz ochrony przyrody

 

Lista laureatów 2006-2024

 

2006

Anna Liro – za budowanie i wdrażanie wizji programów rolnośrodowiskowych oraz za to, że system stworzony przez nią nadal funkcjonuje.

Albert P. Grootjans – za długoletnie angażowanie się w badanie i ochronę przyrody w Polsce oraz wspieranie działań na rzecz ochrony mokradeł bazujący na wiedzy z zakresu hydroekologii.

Maciej Trzeciak – za rekordową powierzchnię 1500 ha utworzonych w roku 2005 rezerwatów przyrody w woj. zachodniopomorskim.

2007

Dorota Siemion – za znacznie wykraczające poza obowiązki służbowe zaangażowanie w czynną ochronę torfowisk bałtyckich na Pomorzu oraz tworzenie rezerwatów przyrody w województwie pomorskim.

Przemysław Czajkowski – za wieloletnie zaangażowanie we wspieraniu projektów ochrony przyrody, edukacji przyrodniczej i rozwoju organizacji społecznych poprzez Program Małych Dotacji Globalnego Funduszu Środowiska oraz nieustającą wiarę w potrzebę i skuteczność społecznych działań na rzecz ochrony przyrody i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Adam Wajrak – za godną naśladowania konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony Doliny Rospudy oraz kampanie medialne docierające z prezentacją problemu i angażujące do działania szerokie kręgi społeczeństwa.

2008

Bożena Sikora – za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę.

Beata Sielewicz – za całokształt działalności, ze szczególnym uwzględnieniem udziału w doprowadzaniu do dobrych rozwiązań na styku inwestycje – ochrona przyrody.

Ludwik Tomiałojć – za długoletnią pracę i konsekwencję w działaniach na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji.

2009

Nadleśnictwa Płytnica i Jastrowie – za wieloletnie, konsekwentne, a co najważniejsze zakończone sukcesem, dążenie do kompleksowej ochrony prawnej, przyrody doliny Rurzycy.

2010

Marek Cieślak – za udowodnienie tezy, że w parku krajobrazowym można skutecznie chronić przyrodę.

Redakcja Dzikiego Życia – za całokształt działalności, szczególnie za odwagę i dociekliwość w opisywaniu problemów związanych z ochroną przyrody na łamach Waszego miesięcznika „Dzikie Życie”.<

2012

Grażyna Domian – za działania na rzecz ochrony Puszczy Bukowej.

2016

Piotr Topiński – za pomysł i konsekwentną realizację cyklu filmów edukacyjnych „Woda w górach”.

2017

Andrzej Raj – za doprowadzenie do powiększenia obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego, do którego przyłączono powierzchnię 371 ha, znacząco przy tym zwiększając jego integralność, co jest jedynym od kilkunastu lat przypadkiem skutecznego powiększenia parku narodowego.

Piotr Tyszko-Chmielowiec – za skuteczność w ochronie przydrożnych alei i wszechstronną edukację w tym zakresie.

Marcin Wilga – przyrodnik amator, emerytowany pracownik Politechniki Gdańskiej, od kilkudziesięciu lat odkrywający piękno przyrody, szczególnie okolic Gdańska, a przede wszystkim Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, autor kilkuset artykułów, felietonów i przewodników, jeden z najbardziej aktywnych krajowych mykologów amatorów, fotograf przyrody, popularyzator i edukator, za całokształt dotychczasowej działalności.

2018

Anna Kujawa – za wieloletnią upartą i konsekwentną opiekę nad polskim ruchem mykologów amatorów oraz niestrudzoną, mrówczą pracę nad Rejestrem Gatunków Grzybów Chronionych i Zagrożonych. 

Przemysław Żurawlew – za stworzenie wzorca współczesnego polskiego przyrodnika amatora oraz wszechstronność zainteresowań, konsekwencję w publikowaniu wyników badań i działaniach na rzecz lokalnej ochrony przyrody. 

2019

Piotr Chara – za praktyczne działania na rzecz rybitw, prowadzone bez oglądania się na innych, z zaangażowaniem lokalnej społeczności, w ramach projektu Wyspy Życia oraz za fotograficzną promocję przyrody dolin rzecznych.

Marek Snowarski – za stworzenie na wysokim, profesjonalnym poziomie internetowego atlasu grzybów (www.grzyby.pl) i roślin (www.atlas-roslin.pl), stworzenie sprawnie działającego rejestru grzybów rzadkich i chronionych oraz popularyzację wiedzy mykologicznej i botanicznej.

Remigiusz Wachowiak – za wieloletnie starania zakończone utworzeniem na własnych gruntach pierwszego w Polsce prywatnego rezerwatu przyrody „Gubińskie Mokradła”, wydanie książki o rezerwacie oraz podejmowane i finansowane działania ochronne.

2020

Michał Książek – za czynne angażowanie się w obronę najcenniejszych lasów Polski, zwłaszcza Puszczy Białowieskiej i Puszczy Karpackiej, walkę z bezmyślnymi wycinkami drzew oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej w sposób wyważony i merytoryczny.

Mirosław Grzyb – za konsekwentne i wieloletnie cywilizowanie użycia pieniędzy przeznaczanych na ochronę przyrody.

2022

Adam Gatniejewski  – za skuteczną walkę na rzecz ochrony jerzyków w miejskim środowisku Poznania i popularyzację wiedzy o tym niezwykłym ptaku.

Jerzy Parusel – za ogromny wkład w ochronę i popularyzację przyrody Górnego Śląska oraz zorganizowanie jedynej w swoim rodzaju, niestety niedawno zlikwidowanej, jednostki samorządowej z ogromnym dorobkiem – Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.

2023

Marta Jagusztyn i Grzegorz Jakacki – liderzy ruchu Lasy i Obywatele – za integrację lokalnych inicjatyw społecznych na rzecz lasów, stworzenie narzędzi wizualizujących dane Lasów Państwowych o planowanych cięciach i wypracowanie procedur  wpływu społeczeństwa na gospodarkę leśną.

2024

Krzysztof Świerkosz – za wieloletnią działalność na rzecz ochrony przyrody, zwłaszcza przyrody Dolnego Śląska oraz za popularyzację wiedzy przyrodniczej z zakresu ochrony przyrody i biologii lasu.