• Instrukcja Urządzania Lasu:
Instrukcja urządzania lasu 2011 r., cz. 1
Instrukcja urządzania lasu 2011 r., cz. 2. - kartowanie siedlisk leśnych i zespołów roślinnych

 

 

 

 

  • Instrukcja sporządzania Programu Ochrony Przyrody w Nadleśnictwie:

tekst,
wzory tabel

 

 

  • Inwentaryzacja przyrodnicza Natura 2000 w lasach

Decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30. stycznia 2007 roku w sprawie metodyk inwentaryzacji siedlisk i roślin
Załącznik nr 1 - metodyka inwentaryzacji leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych
Załącznik nr 2 - metodyka inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych
Załącznik nr 3 - metodyka inwentaryzacji gatunków roślin Natura 2000 w Lasach Państwowych
Fotoprzewodnik - siedliska leśne
Fotoprzewodnik - siedliska nieleśne