Obszary Natura 2000:

Obszary Natura 2000 w Polsce - serwer GDOŚ

 

Shadow List 2013:
Analiza i list przewodni
Granice obszarów (plik kml do Google Earth)

 

Shadow List 2012:
Część 1 - potrzebne uzupełnienia dotyczące siedlisk
Część 2 - potrzebne uzupełnienia dotyczące nietoperzy i susła

 

Shadow List 2010:
Pismo przewodnie
Granice obszarów (download zip)
Granice obszarów (kml - do Google Earth)
Podstawa - konkluzje Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego dla Polski (marzec 2010)

Obszary Natura 2000 w Europie - serwer Komisji Europejskiej

 

Dyrektywy:

Dyrektywa Siedliskowa 1992/43/EWG

Dyrektywa Ptasia 2009/147/WE

 

Materiały, komentarze:

Planowanie ochrony obszarów Natura 2000:

Jak się troszczyć o obszar Natura 2000 w procesie sporządzania planu zadań ochronnych - Wskazówki dla przyrodników
Sporządzanie planu ochrony Natura 2000 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r.
Wytyczne GDOŚ do sporządzania projektu zadań ochronnych
Sporządzanie planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r.
Plan zadan ochronnych obszaru Natura 2000 (Prezentacja programu PowerPoint)

 

Nota Komisji Europejskiej na temat ustalania celów ochrony dla obszarów Natura 2000 -
ANG - PL - Uwagi KP

Broszura Komisji Europejskiej n/t wyroków ETS w sprawach Natury 2000 - NATURE AND BIODIVERSITY CASES RULING OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE (ang., pdf)

 

Publikacje LIFE Focus

Natura 2000: Good Practice Exchange (serwis Komisji Europejskiej)

Interpretacja typów siedlisk przyrodniczych Dyrektywy Siediskowej - "Interpretation manual" z opisami i charakterystykami siedlisk
Aneks - siedliska morskie

Portal referencyjny (format SDF, kody) na EIONET

Polska instrukcja wypełniania SDF (GDOŚ)

Wyniki ocen stanu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w Europie (raport z art. 17)

Zarządzanie obszarami Natura 2000 - komentarz Komisji Europejskiej do Artykułu 6 Dyrektywy Siedliskowej: zasady planowania ochrony i zarządzania/zagospodarowania obszaru

Wytyczne do oceny wpływu planów i przedsięwzięć na obszary Natura 2000 - publikacja Komisji Europejskiej

Powiązania między dyrektywami przyrodniczymi i Ramową Dyrektywą Wodną (KE, and.)

Wytyczne dotyczące farm wiatrowych (KE, ang.)

Wytyczne dotyczące wydobycia surowców mineralnych (KE, ang.)

Wytyczne dotyczące estuariów, wybrzeża i portów (KE, ang.)

Natura 2000 - narzędzie ochrony przyrody. Planowanie ochrony obszarów Natura 2000 (pdf, 1.8MB)

Natura 2000 w lasach Polski. Skrypt wydany w grudniu 2003 w ramach projektu COWI (pdf, 9MB)

Rozpoznawanie siedlisk przyrodniczych na podstawie danych opisu taksacyjnego lasu. Analiza problemu i algorytmy opracowane przez polskich specjalistów dla warunków Polski (plik pdf, po polsku, 1MB)

 

Inwentaryzacja przyrodnicza Natura 2000 w lasach:
Decyzja nr 5 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30. stycznia 2007 roku w sprawie metodyk inwentaryzacji siedlisk i roślin
Załącznik nr 1 - metodyka inwentaryzacji leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych
Załącznik nr 2 - metodyka inwentaryzacji nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 w Lasach Państwowych
Załącznik nr 3 - metodyka inwentaryzacji gatunków roślin Natura 2000 w Lasach Państwowych
Fotoprzewodnik - siedliska leśne
Fotoprzewodnik - siedliska nieleśne

 

Eddie Iddle, Tim Bines - Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo: przewodnik dla praktyków i ich szefów (pdf, 1,4MB)

 

Uspołecznione planowanie ochrony przyrody na obszarach sieci Natura 2000 - przewodnik powarsztatowy.
Publikacja prezentująca doświadczenia z projektu zrealizowanego w 2004 w obszarach: Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie, Góry i Pogórze Kaczawskie, Dolina Narwi - Klub Przyrodników, pdf: str 1-60 str 61-120 str 121-188

 

Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody - niezbędnik urzędnika (wydanie 2012 r., pdf)

Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody - niezbędnik leśnika (wydanie 2012 r., pdf)

Natura 2000 i inne wymagania europejskiej ochrony przyrody - niezbędnik przyrodnika (wydanie 2012 r., pdf)

 

Prezentacje z I warsztatów - "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień", Ciążeń, 18-19 kwietnia 2011

Prezentacje z II warsztatów - "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień", Ciążeń, 1-2 grudnia 2011

Prezentacje z III warsztatów - "Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody - w procesach planowania i na co dzień", Kraków, 9-10 lutego 2012