Wiadomości KP

22 czerwca 2022 r., Komisja Europejska, wykonując jeden z punktów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej UE do 2030 r., przedstawiła projekt Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE w sprawie odtwarzania…

Czytaj więcej...

Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się II wydanie książki „Drugie Zycie Drzewa”. Jest dostępne także w wersji elektronicznej (PDF).

„Drugie Zycie Drzewa”, autorstwa J.M. Gutowskiego, A. Bobca, P. Pawlaczyka i…

Czytaj więcej...

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt „ustawy usprawniającej”, zmieniającej ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz kilka innych ustaw.

Najważniejsza proponowana…

Czytaj więcej...

Aktualnie trwa procedura inwestycyjna zmierzająca do budowy dwóch nowych odcinków klasy ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 16: Mrągowo-Ełk i Ełk-Knyszyn w północno-wschodniej Polsce. Oba te fragmenty S16 będą znacząco…

Czytaj więcej...

W dniu 6 marca 2022 r., w wieku 69 lat, zmarł Włodzimierz Rudawski– doskonały przyrodnik, leśnik, jeden z członków założycieli Klubu Przyrodników, nasz Kolega i Przyjaciel. Przez pierwsze kilkanaście…

Czytaj więcej...

16 lutego 2022 r. Forest Srewardship Council (FSC Intenational) zakomunikowało, że rozwiązuje Grupę Opracowującą Standard FSC dla Polski. 10-osobowa grupa, w skład której wchodzili 3 przedstawiciele izby ekonomicznej, 3 przedstawiciele…

Czytaj więcej...

25 stycznia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę wyrażającą zgodę na przekazanie Komisji Europejskiej listy zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. O projekcie tych zmian sporządzonym przez GDOŚ informowaliśmy…

Czytaj więcej...

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego udostępniono 2.02.2022 projekt ustawy o parkach narodowych. Nietransparentne prace nad tą ustawą trwały w Ministerstwie Środowiska, a później w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, co najmniej…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska opublikowała ostateczną wersję dokumentu „Criteria and guidance for protected areas designations” (w języku angielskim):

Wytyczne odnoszą się do przyjętych w 2020 r. przez Radę Ministrów UE celów Europejskiej…

Czytaj więcej...

1 lutego 2022, po ponad roku od rytualnych konsultacji społecznych projektu, wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków.

 

Treścią zmiany…

Czytaj więcej...

1 lutego 2022 wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów „w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego”, zmieniające granice Parku i otuliny. Włączono do parku ok 63-hektarową enklawę lasów w gminie Waśniów, położoną…

Czytaj więcej...

Podkategorie