Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się II wydanie książki „Drugie Zycie Drzewa”. Jest dostępne także w wersji elektronicznej (PDF).

„Drugie Zycie Drzewa”, autorstwa J.M. Gutowskiego, A. Bobca, P. Pawlaczyka i K. Zuba ukazało się po raz pierwszy w 2004 r. Obecne wydanie jest znacznie zmienione i rozbudowane, stosownie do obecnej wiedzy na temat ekologicznej roli martwych drzew. Wiedza ta przez 18 lat jakie minęły od I wydania, wzrosła niepomiernie: w 2021 r. internetowe wyszukiwarki literatury naukowej znajdowały ok. 40 tys. publikacji na ten temat. Blisko połowa z nich pochodzi z ostatniego dziesięciolecia.

Do autorów II wydania dołączyli: Michał Ciach i Anna Kujawa. W szczególności szeroko zostały opisane zagadnienia związane z rolą tzw. drzew biocenotycznych i mikrosiedlisk nadrzewnych w lasach. Zupełnie nową treść i jakość uzyskały rozdziały opisujące grzyby, porosty i śluzowce oraz ich związki z martwym drewnem. O nowe zagadnienia i treści został rozszerzony rozdział „Martwe drewno w ochronie lasu i ochronie przyrody”, który zaktualizowano też do obecnego stanu prawnego. Znacznie szerzej przedstawiono rolę martwego drewna w wodach. Zaktualizowano oraz uzupełniono, przede wszystkim o nową literaturę, również pozostałe rozdziały publikacji. Znacznie rozbudowano materiał ilustracyjny. Nowe wydanie liczy ponad 340 stron, dodatkowo na  większym formacie, co oznacza ok. dwukrotnie większą objętość od wydania I.