W dniu 6 marca 2022 r., w wieku 69 lat, zmarł Włodzimierz Rudawski – doskonały przyrodnik, leśnik, jeden z członków założycieli Klubu Przyrodników, nasz Kolega i Przyjaciel. Przez pierwsze kilkanaście lat istnienia Klubu był w jego zarządzie, pełniąc funkcję skarbnika, później przez wiele lat był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Całe swoje dorosłe życie przepracował jako inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Trzciel, ale jego pasją były ptaki. Był współautorem pierwszej książki wydanej przez Klub – monografii „Ptaki Ziemi Lubuskiej”, z jego inicjatywy powstał leżący na północ od Trzciela rezerwat  ornitologiczny „Jezioro Wielkie” oraz obszar chroniony Klubu Przyrodników „Łąki nad Obrą”, nad którymi do końca życia sprawował społeczną opiekę. Przez całe życie angażował się w ochronę przyrody i edukację, zawsze znajdował na to czas i nigdy nie odmawiał pomocy. Był człowiekiem niezwykle pogodnym, w ciągu ponad 40 lat znajomości nigdy nie widzieliśmy go zagniewanego czy nie w humorze. Żegnaj Włodziu!