Wiadomości KP

27 lipca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała oczekiwane od dawna wytyczne w sprawie „bliższej naturze gospodarki leśnej” (closer to nature forest management). Opracowanie tych wytycznych było jednym z zadań Strategii…

Czytaj więcej...

24 lipca 2023 r. prezydent podpisał zmianę ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nowe przepisy w tym zakresie zostały więc ostatecznie ustalone. Treść ustawy: https://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/3097_u.htm…

Czytaj więcej...

Wody Polskie ogłosiły przetarg na opracowanie nowych Planów utrzymania wód

Produktem ma być 11 planów utrzymania wód dla poszczególnych RZGW. Jako załącznik do opisu przedmiotu zamówienia, Wody Polskie zamieściły… oczekiwaną…

Czytaj więcej...

 

20 czerwca 2023 r. Rada Europejska, a 12 lipca 2023 r. Parlament Europejski, określiły swoje stanowiska na temat wniosku Komisji Europejskiej w/w rozporządzenia o odtwarzaniu  przyrody (tzw. Nature Restoration…

Czytaj więcej...

Na stronach Wydawnictwa KP znaleźć można najnowszy zeszyt wydawanego przez Klub Przyrodników Przeglądu Przyrodniczegoi zawarte w nim artykuły w wersji cyfrowej. To zeszyt 1/2023, wydany z małym opóźnieniem, kolejny -…

Czytaj więcej...

 

Komisja Środowiska w Parlamencie Europejskim stosunkiem głosów 44:44 odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu Rozporządzenia UE w/s odtwarzania przyrody. O tym projekcie pisaliśmy rok temu w Wiadomościach KP. Komisja PE ENVI…

Czytaj więcej...

Rząd skierował do Sejmu projekt Ustawy o zmianie ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych…

Czytaj więcej...

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opublikowała „Propozycję uzupełnienia sieci polskich parków narodowych” Piotra Kluba:

https://przyrodnicze.org/aktualnosci/25-nowych-parkow-narodowych-do-utworzenia-w-polsce

Ponad 150-stronicowa książka jest monograficznym przeglądem dotychczasowych propozycji  powiększeń istniejących i utworzenia nowych parków narodowych w…

Czytaj więcej...

16 maja 2023 r. RDOŚ w Gdańsku wydał zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Dolina Kulawy: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/legalact/2023/2430/

Do tej pory rezerwat (istniejący od 2009 r.) składał się z…

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

5 maja 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał zarządzenie o uznaniu rezerwatu przyrody Mięćmierz w gminie Kazimierz Dolny. Rezerwat, o powierzchni 11,67 ha, obejmuje znaną „skarpę wiślaną…

Czytaj więcej...

31 marca Instytut Ochrony Środowiska opublikował Raport kończący prace Zespołu ds. sytuacji w Odrze

 

Wcześniej, 1 października 2022 r. informowaliśmy o Raporcie wstępnym  

Aktualny raport nie kontynuuje wątków…

Czytaj więcej...

Podkategorie