Wiadomości KP

5 maja 2023 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie wydał zarządzenie o uznaniu rezerwatu przyrody Mięćmierz w gminie Kazimierz Dolny. Rezerwat, o powierzchni 11,67 ha, obejmuje znaną „skarpę wiślaną…

Czytaj więcej...

31 marca Instytut Ochrony Środowiska opublikował Raport kończący prace Zespołu ds. sytuacji w Odrze

 

Wcześniej, 1 października 2022 r. informowaliśmy o Raporcie wstępnym  

Aktualny raport nie kontynuuje wątków…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska 13 kwietnia 2023 r. opublikowała „superPAF”, czyli syntezę krajowych „Priorytetowych Ram Działań dla sieci Natura 2000” (PAF) – przygotowanych w poszczególnych państwach oszacowań, ile pieniędzy w latach 2021-2027…

Czytaj więcej...

W obecnym Ministerstwie Klimatu i Środowiska trwają od 2016 r. (a w niektórych aspektach nawet od 2014 r.) prace nad „przedsięwzięciem legislacyjnym UD39” tj. pakietem różnych zmian w ustawie o…

Czytaj więcej...

21 marca 2023 r. Komisja Europejska opublikowała (po angielsku) Wytyczne wyznaczania, kartowania, monitoringu i ścisłej ochrony lasów pierwotnych (primary forests) i starolasów (old-growth forests) w UE.

Głównym, oczekiwanym od dawna…

Czytaj więcej...

Parlament Europejski 14 marca 2023 r. przyjął 479 głosami za, przy 97 przeciw (w tym wszystkich 27 polskich europarlamentarzystów PIS) i 43 wstrzymujących się, projekt zmiany tzw. Rozporządzenia LULUCF  (Rozporządzenie…

Czytaj więcej...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w ramach programu priorytetowego Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo, wsparł kwotą 350…

Czytaj więcej...

Albański premier Edi Rama oraz Pani Minister Turystyki i Ochrony Środowiska Mirela Kumbaro ogłosili decyzję o uznaniu rzeki Vjosa w Albanii parkiem narodowym o powierzchni ok. 12,7 tys. ha. Ma…

Czytaj więcej...

Do 17 marca RDOŚ w Białymstoku konsultuje publicznie ekspertyzę dotyczącą opracowania modelu gospodarowania wodą w obszarze Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, wykonaną na zlecenie RDOŚ przez Biuro Urządzania Lasu i…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, od 2016 r. Klub Przyrodników, we współpracy z kilkoma innymi organizacjami, realizuje przedsięwzięcie „Rezerwaty przyrody – czas na come back”, polegające na gromadzeniu informacji o obiektach zasługujących na…

Czytaj więcej...

Podkategorie