Wiceprezes Wód Polskich, Mateusz Balcerowicz, skierował 26 stycznia 2024 r. do RZGW i Zarządów Zlewni polecenie wykorzystywania, w trakcie planowania zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych, publikacji:

O zawartości tych dokumentów informowaliśmy w odpowiednim czasie w WiadomościachKP. Deklaracja, że dokumenty te mają być wiążące, została przez WP upubliczniona: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/4102-nowe-otwarcie-w-gospodarowaniu-wodami-przez-pgw-wody-polskie.  Można więc powoływać się na nią w dyskusjach dotyczących działań na konkretnych rzekach.  

Prezes Balcerowicz uważa jednak, że dobrym przykładem zrównoważonego podejścia w gospodarce wodnej są zadania realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły. Tymczasem, żadne z wymienionych wyżej opracowań nie zaleca planowania i budowy zbiorników retencyjnych tak, jak w ramach POPDOW zrobiono to w Kotlinie Kłodzkiej, ani nie dopuszcza kontynuowania prac mimo wstrzymania przez sąd wykonania decyzji środowiskowej – tak jak Wody Polskie w ramach POPDOW od ponad roku robią to na Odrze.