Wiadomości KP

17 marca 2021 r. Trybunał Sprawiediwości UE orzekł w sprawie C-900/19, odpowiadając na pytania prejudycjalne francuskiej Conseil d’État i stwierdzając że:

  • tradycyjny charakter określonej metody łowiectwa nie jest sam w…

Czytaj więcej...

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 10 marca 2021 r. uchwałęskracającą okresy polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną w obszarach Natura 2000:…

Czytaj więcej...

4 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, w wyroku w połączonych sprawach C‑473/19 i C‑474/19, odpowiadając na pytania prejudycjalne sądu szwedzkiego, potwierdził interpretacje europejskich wymogów ochrony gatunkowej w stosunku do gospodarki…

Czytaj więcej...

Polska przekazała Komisji Europejskiej listę i granice 14 nowych obszarów siedliskowych Natura 2000. Ochronę prawną przewidzianą dla obszarów Natura 2000 uzyskały one z chwilą przekazania Komisji. Nowe obszary Natura 2000…

Czytaj więcej...

W dniu 21 marca 2021 lokalne inicjatywy społeczne działające w różnych miejscach Polski pragną w specjalny sposób zaakcentować Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez ONZ w 2012. W tym dniu, poprzez…

Czytaj więcej...

W ostatnich dniach w mediach tzw. głównego nurtu trwa dyskusja na temat zagrożenia powodziowego w Płocku, lodołamania na zbiorniku Włocławskim i przyczyn zjawisk powodziowych na Wiśle

www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/nadchodzi-duza-odwilz-prezydent-plocka-jest-powazne-zagrozenie-powodziowe,257142.html

Tymczasem w…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia wymogom prawa UE, polegającego na niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości SUE w sprawie C-441/17 dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Trybunał w tym wyroku z…

Czytaj więcej...

Jeszcze do 15 lutego 2021 r. trwają konsultacje publiczne pierwszej wersji polskiego „Planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” na perspektywę finansową 2023-2027.

Harmonogram praczakłada, że będzie jeszcze jedna runda konsultacji…

Czytaj więcej...

Ukazał się Przegląd Przyrodniczy, tom XXXI (2020), zeszyt 3. A w nim:

- Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego Eumodicogryllus bordigalensis  w Polsce

- Rzadkie gatunki ptaków…

Czytaj więcej...

Dwa polskie parki narodowe udostępniły ostatnio online aktualne monografie naukowe swojego terenu:

 

Monografia Karkonoskiego Parku Narodowego, pod redakcją R. Knapik, P. Migonia i A. Raja, jest trzecim wydaniem publikacji…

Czytaj więcej...

Firma certyfikująca SGS Polska 8 stycznia 2021 r. zawiesiła certyfikat FSC dla RDLP w Łodzi. Zawieszenie jest skutkiem audytu przeprowadzonego w lipcu 2019 r., podczas którego wniesiono tzw. „polecenia działań…

Czytaj więcej...

Od 22 grudnia 2020  r. trwają półroczne konsultacje publiczne projektów aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP). Są to plany wymagane Dyrektywą Powodziową UE, sporządzane co 6 lat – konsultacjom polegają…

Czytaj więcej...

Podkategorie