Wiadomości KP

W dzienniku Urzędowym Woj. Opolskiego z dnia 26 czerwca 2020, pod pozycją 1859 ukazało się Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie…

Czytaj więcej...

 

W piątek, 26 czerwca, w wieku 81 lat, zmarł Profesor Ludwik Tomiałojć. Dla kilku pokoleń polskich ornitologów był niekwestionowanym autorytetem naukowym, guru polskiej faunistyki ornitologicznej, a jego kolejne wydania…

Czytaj więcej...

Na zlecenie Komisji Europejskiej powstały europejskie programy ochrony (Habitat Action Plans) siedlisk przyrodniczych 6210 (murawy kserotermiczne) i 4030 (suche wrzosowiska). Dokumenty zawierają dość dogłębne opisy występowania, zróżnicowania i ekologii danego…

Czytaj więcej...

Rozporządzeniem Rady Ministrów, wczoraj, 21 marca 2020 r., powstało ponownie Ministerstwo Środowiska:

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/497

Ministerstwo zostało utworzone dla Michała Wosia, powołanego 9 marca na Ministra Środowiska.

 

Wcześniej,…

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo! W związku z sytuacją w kraju i niewielką szansą na jej poprawę w najbliższym czasie, jesteśmy zmuszeni zmienić termin planowanej w Pułtusku na 16-19 kwietnia br. sesji “Obywatelska…

Czytaj więcej...

W ramach wydawanej od roku 1990 serii “Monografie przyrodnicze” wydaliśmy zeszyt nr 24 - monografię wodniczki Acrocephalus paludicola, gatunku ptaka na krawędzi wymarcia, jednego z nielicznych gatunków dla których Polska…

Czytaj więcej...

Ukazał się zeszyt 3/2019 Przeglądu Przyrodniczego, a w nim artykuły o grzybach wielkoowocnikowych Babiogórskiego Parku Narodowego, dwóch gatunkach prostoskrzydłych – odkrytej po 30 latach nieobecności trajkotce czerwonej i rozprzestrzeniającym się…

Czytaj więcej...

Z końcem tygodnia (24 stycznia) wejdzie w życie zmiana rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt. Dotychczasowe rozporządzenie mówiło, że zakazy ochrony gatunkowej zwierząt „nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej…

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo!

Jak co roku, zapraszamy Państwa do czynnego udziału w wiosennej sesji Klubu Przyrodników. W tym roku, odbędzie się ona w Pułtusku, w dniach 17-19 kwietnia 2020(piątek – niedziela),…

Czytaj więcej...

Na unijnym portalu:

https://nature-art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/

zamieszczone tam dane o stanie ochrony gatunków i siedlisk z załączników Dyrektywy Siedliskowej zostały uzupełnione o wyniki krajowych raportów z 2019 r., a więc o…

Czytaj więcej...

W ramach działalności statutowej Klubu Przyrodników analizujemy skuteczność ochrony obszarów Natura 2000 i planowania tej ochrony, zwłaszcza w formule „planów zadań ochronnych”. W szczególności, chodzi to u realizację obowiązków wynikających…

Czytaj więcej...

Ukazał się 2 zeszyt XXX tomu wydawanego przez nas kwartalnika “Przegląd Przyrodniczy”.

W numerze:

  • sprawozdanie z XXIV wystawy grzybów Puszczy Białowieskiej zawierające kolejne materiały do poznania mykobioty tego obszaru, jak co…

Czytaj więcej...

Podkategorie