Wiadomości KP

Ruch społeczny Lasy i Obywatele zaapelował dziś do wszystkich o szeroki udział w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach założeń do kilku elementów nowej unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej „Przywracanie przyrody…

Czytaj więcej...

Senat 25 marca 2021 r. przyjął uchwałę o poprawkach do uchwalonej przez Sejm 26 lutego ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w…

Czytaj więcej...

21 marca 2021 r. ruch społeczny Lasy i Obywatele (dalej LiO) opublikował interaktywną mapę cięć rębnych zaplanowanych w Lasach Państwowych.

 

Mapa, jak wyraźnie na niej opisano, pokazuje wydzielenia leśne, w…

Czytaj więcej...

17 marca 2021 r. Trybunał Sprawiediwości UE orzekł w sprawie C-900/19, odpowiadając na pytania prejudycjalne francuskiej Conseil d’État i stwierdzając że:

  • tradycyjny charakter określonej metody łowiectwa nie jest sam w…

Czytaj więcej...

Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął 10 marca 2021 r. uchwałęskracającą okresy polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, głowienkę, cyraneczkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawę, gęś zbożową oraz gęś białoczelną w obszarach Natura 2000:…

Czytaj więcej...

4 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, w wyroku w połączonych sprawach C‑473/19 i C‑474/19, odpowiadając na pytania prejudycjalne sądu szwedzkiego, potwierdził interpretacje europejskich wymogów ochrony gatunkowej w stosunku do gospodarki…

Czytaj więcej...

Polska przekazała Komisji Europejskiej listę i granice 14 nowych obszarów siedliskowych Natura 2000. Ochronę prawną przewidzianą dla obszarów Natura 2000 uzyskały one z chwilą przekazania Komisji. Nowe obszary Natura 2000…

Czytaj więcej...

W dniu 21 marca 2021 lokalne inicjatywy społeczne działające w różnych miejscach Polski pragną w specjalny sposób zaakcentować Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony przez ONZ w 2012. W tym dniu, poprzez…

Czytaj więcej...

W ostatnich dniach w mediach tzw. głównego nurtu trwa dyskusja na temat zagrożenia powodziowego w Płocku, lodołamania na zbiorniku Włocławskim i przyczyn zjawisk powodziowych na Wiśle

www.portalsamorzadowy.pl/wydarzenia-lokalne/nadchodzi-duza-odwilz-prezydent-plocka-jest-powazne-zagrozenie-powodziowe,257142.html

Tymczasem w…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia wymogom prawa UE, polegającego na niewykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości SUE w sprawie C-441/17 dotyczącej Puszczy Białowieskiej. Trybunał w tym wyroku z…

Czytaj więcej...

Jeszcze do 15 lutego 2021 r. trwają konsultacje publiczne pierwszej wersji polskiego „Planu strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej” na perspektywę finansową 2023-2027.

Harmonogram praczakłada, że będzie jeszcze jedna runda konsultacji…

Czytaj więcej...

Ukazał się Przegląd Przyrodniczy, tom XXXI (2020), zeszyt 3. A w nim:

- Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego Eumodicogryllus bordigalensis  w Polsce

- Rzadkie gatunki ptaków…

Czytaj więcej...

Podkategorie