Ukazał się Przegląd Przyrodniczy, zeszyt 4/2020, a w nim:

 

• Grzyby wielkoowocnikowe stwierdzone na Łysej Górze w 2020 roku, Świętokrzyski Park Narodowy – Piotr Chachuła

• Nowe stanowiska strojnisia nadobnego Philaeus chrysops (Araneae: Salticidae) w centralnej Polsce – Hubert M. Szymański, Dominik M. Szymański, Dawid Szymański, Piotr Kłonowski, Jakub Szczypek

• Trzmielowate (Hymenoptera: Apidae: Bombini) województwa lubuskiego: wyniki obserwacji z lat 2016-2020 – Alicja Dubicka, Paweł Czechowski

• Materiały do poznania motyli dziennych Rhopalocera doliny rzeki Grabowej na Wysoczyźnie Polanowskiej – Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro, Grzegorz Piątek

• Ocena efektywności metod czynnej ochrony ropuch szarych Bufo bufo na przykładzie populacji z wrocławskiego Zalesia – Aleksandra Kolanek, Edyta Turniak

• Pierwsze stanowisko Erechtites hieracifolia (Asteraceae) w Puszczy Białowieskiej - Adam Bohdan, Andrzej Sulej

• Nowe stanowisko szczeżui chińskiej Sinanodonta woodiana na stawie rybnym w rejonie Milicza – Cezary J. Tajer

• Nowe stanowiska Crioceris quatuordecimpunctata (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Chrysomelidae) w Polsce – Anna Sobieraj-Betlińska

• Przesunięcie terminu godów ropuchy zielonej Bufotes viridis - studium przypadku z parku miejskiego Cytadela w Poznaniu – Mikołaj Kaczmarski, Klaudia Szala

• Obserwacje szopa pracza Procyon lotor w Słowińskim Parku Narodowym – Małgorzata Goc, Grzegorz Jędro, Magdalena Jędro

• Relacja z wyjazdu naukowego do wydziału nauk leśnych w Eldorado (Narodowy Uniwersytet w Misiones w Argentynie) – Ewa Zapora, Maria Cecilia Fasano, Marek Wołkowycki

 

Wersje elektroniczne artykułów w formie plików pdf można znaleźć na stronie Wydawnictwa Klubu Przyrodników.