Wiadomości KP

Na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/pojawiła się informacja o konsultacjach z gminami kolejnych zmian w sieci obszarów siedliskowych Natura 2000. Konsultacje takie oznaczają wolę dokonania tych zmian przez GDOŚ.…

Czytaj więcej...

W czasopiśmie Chrońmy Przyrodę Ojczystą (tom 78, zeszyt 2 – lato 2022) opublikowano uaktualnioną Czerwoną Listę Kręgowców Polski, autorstwa prof. Z. Głowacińskiego.

 

W zakresie ptaków lista wykorzystuje Czerwoną Listę Ptaków…

Czytaj więcej...

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomiej Obajtek, podjął decyzję o rezygnacji przez RDLP w Gdańsku z utrzymywania certyfikatu  odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC. Z dniem 12 listopada 2022 r.…

Czytaj więcej...

Jak informowaliśmy kilkukrotnie we wcześniejszych Wiadomościach, Forest Srewardship Council (FSC) od 2018 r. lat pracuje nad nowelizacją Krajowego Standardu Gospodarki Leśnej FSC dla Polski, co jest konieczne w związku z…

Czytaj więcej...

5 lipca 2022 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał zarządzenie nr 58, wprowadzające do stosowania, od 1 września, „Wytyczne do zagospodarowania lasów o zwiększonej funkcji społecznej”. Wytyczne powstały jako efekt…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano 30 czerwca projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej. Minister prosi o uwagi do projektu w…

Czytaj więcej...

22 czerwca 2022 r., Komisja Europejska, wykonując jeden z punktów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej UE do 2030 r., przedstawiła projekt Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE w sprawie odtwarzania…

Czytaj więcej...

Nakładem Fundacji WWF Polska ukazało się II wydanie książki „Drugie Zycie Drzewa”. Jest dostępne także w wersji elektronicznej (PDF).

„Drugie Zycie Drzewa”, autorstwa J.M. Gutowskiego, A. Bobca, P. Pawlaczyka i…

Czytaj więcej...

Na portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono projekt „ustawy usprawniającej”, zmieniającej ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz kilka innych ustaw.

Najważniejsza proponowana…

Czytaj więcej...

Aktualnie trwa procedura inwestycyjna zmierzająca do budowy dwóch nowych odcinków klasy ekspresowej w ciągu drogi krajowej nr 16: Mrągowo-Ełk i Ełk-Knyszyn w północno-wschodniej Polsce. Oba te fragmenty S16 będą znacząco…

Czytaj więcej...

W dniu 6 marca 2022 r., w wieku 69 lat, zmarł Włodzimierz Rudawski– doskonały przyrodnik, leśnik, jeden z członków założycieli Klubu Przyrodników, nasz Kolega i Przyjaciel. Przez pierwsze kilkanaście…

Czytaj więcej...

Podkategorie