Z początkiem 2023 r. weszło w życie zarządzenie RDOŚ w Poznaniu z 16 grudnia 2022 r., uznające rezerwat przyrody Czarne Doły o powierzchni 135,33 ha, położony na terenie gminy Osieczna, w powiecie leszczyńskim. Rezerwat obejmuje fragment lasu, mokradło z rozlewiskiem bobrowym i tereny otwarte, będące siedliskiem najliczniejszej w Wielkopolsce populacji żółwia błotnego Emys orbicularis.

Treść zarządzenia

Siedlisko i populacja żółwia błotnego w tym miejscu są chronione od lat 80-tych XX w., z inicjatywy i z udziałem PTOP Salamandra. RDOŚ za środki UE wykupił od Kościoła grunt stanowiący teren lęgowe żółwi. Planowana jest dalsza ochrona czynna, w tym wypas owcami  terenów składania jaj, dla zapobieżenia ich zarastaniu, a także budowa progów piętrzących dla ustabilizowania rozlewiska.