Wiadomości KP

Ukazał się 3, nieco spóźniony, zeszyt XXXIII (2022) tomu Przeglądu Przyrodniczego. A w nim artykuły i notatki, o grzybach, chrząszczach, pszczołach, kaczkach, gawronach i dzięciołach. Kolejny, 4 zeszyt rocznika 2022…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, trwają prace sejmowe nad zmianą tzw. ustawy wiatrakowej, w kierunku redukcji ograniczeń w lokalizacji elektrowni wiatrowych. Generalną intencją posłów jest odblokowanie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce, co…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska ogłosiła rewizję treści tzw. „Pollinators Initiative”, czyli strategii ochrony dzikich owadów zapylających w UE (istniejącej od 2018 r.). Zmieniona wersja nosi tytuł „Nowy Ład dla Zapylaczy”. Chodzi o…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska opublikowała ocenę efektywności ochrony ptasich obszarów Natura 2000 wykonaną na próbce 100 obszarów z 10 krajów: Chorwacji, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Włoch (po…

Czytaj więcej...

Instytut Botaniki PAN poinformował, że od 2023 r. wznawia wydawanie czasopisma naukowego Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica. Decyzja ta została podjęta w odpowiedzi na zapotrzebowanie i liczne apele ze strony środowiska…

Czytaj więcej...

Zarządzeniem RDOŚ w Opolu z 4 stycznia 2023 r. powołano rezerwat przyrody Gogolińskie Gniewosze o powierzchni 28,18 ha oraz rezerwat Żaba o powierzchni 23,87 ha.

Treść zarządzenia w/s Gogolińskich Gniewoszy | Treść…

Czytaj więcej...

Na zamówienie Województwa Opolskiego powstały i zostały opublikowane programy ochrony dwóch rzek w tym województwie: Bogacicy i Budkowiczanki. To dwa ok. 50-kilometrowe dopływy Stobrawy; ich górne odcinki znajdują się w…

Czytaj więcej...

Z początkiem 2023 r. weszło w życie zarządzenie RDOŚ w Poznaniu z 16 grudnia 2022 r., uznające rezerwat przyrody Czarne Doły o powierzchni 135,33 ha, położony na terenie gminy Osieczna,…

Czytaj więcej...

30 grudnia 2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał zarządzenia w sprawie rezerwatów przyrody Śnieżnik Kłodzki i Jaskinia Niedźwiedzia”, powiększając je łącznie o 164 ha. Rezerwat Śnieżnik Kłodzki…

Czytaj więcej...

Zarządzeniem z 6 grudnia 2022 r. RDOŚ w Kielcach uznał za rezerwat przyrody „Bliżyn – Kopalnia Ludwik” obszar o powierzchni 92,37 ha w Lasach Suchedniowskich, w gminie Bliżyn, na gruntach…

Czytaj więcej...

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki kontroli „Przebieg procesu legislacyjnego dotyczącego projektu rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz sprawowanie nadzoru nad jego działalnością”. Streszczenie oraz pełny raport są dostępne na stronach…

Czytaj więcej...

Podkategorie