Wiadomości KP

30 grudnia 2021 r. opublikowane zostało zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody Łazy.

 

Zarządzenie, które wejdzie w życie 13 stycznia 2022 r., powiększa rezerwat…

Czytaj więcej...

Do 22 grudnia 2021 r. Polska, jak wszystkie inne państwa UE, miała obowiązek – zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną UE - przyjąć zaktualizowane plany gospodarowania wodami w dorzeczach (tzw. 2aPGW)…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska opublikowała wytyczne „Usuwanie barier dla renaturyzacji rzek”. Są to wytyczne do wdrożenia jednego z celów Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej do roku 2030 – odtworzenia 25 tys. km „rzek…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE 28 października 2021 wydał ważny wyrok w sprawie C-357/20, dotyczącej ochrony chomika. Wyrok jest dostępny na stronie TSUE.

 

TSUE odpowiadał na pytanie prejudycjalne sądu w Wiedniu:…

Czytaj więcej...

Polityka Insight (firma analityczno-informacyjna) i organizacja pozarządowa ClientEart opublikowały wspólnie raport „Polskie Parki Narodowe – dlaczego od 20 lat nie postał w Polsce park narodowy i jak to zmienić”. Raport…

Czytaj więcej...

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa Naukowego Bogucki, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ukazała się nowa „Regionalna geografia fizyczna Polski” – praca zbiorowa ponad 50 autorów, pod redakcją: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona,…

Czytaj więcej...

 

3 listopada 2021 r. rząd Słowacji przyjął rozporządzenie uznające 76 obiektów leśnych na Słowacji, o łącznej powierzchni 6,5 tys. ha, za rezerwaty przyrody pod zbiorczą nazwą „Pralesy Slovenska”, wprowadzając…

Czytaj więcej...

22 listopada 2021 r. zmarła prof. Janina Jasnowska (1925-2021), wybitna przyrodniczka zachodniopomorska, badaczka torfowisk, autorka ponad 200 publikacji   naukowych; współtwórczyni Drawieńskiego Parku Narodowego i kilkudziesięciu rezerwatów przyrody. Od 1955 r.…

Czytaj więcej...

W październiku b.r. informowaliśmy o opublikowaniu raportu, porównującego proponowany "program środków" w projektach aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach z potrzebami zidentyfikowanymi w Krajowym Programie Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP):…

Czytaj więcej...

Pieniądze Wspólnej Polityki Rolnej w 2022 będą mogły być użyte na  „prace związane z budową lub przebudową urządzeń wodnych i hydrotechnicznych na ciekach, uzgodnione z PGW WP” oraz na „Wykonanie,…

Czytaj więcej...

Jak wiadomo, w  przyjętej w 2020 r.przez Komisję Europejską, a następnie przez państwa członkowskie UE, Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 „Przywrócić przyrodę do naszego życia”, znajdują się m. in.…

Czytaj więcej...

RDLP w Łodzi postanowiła nie wdrażać działań korygujących stwierdzone naruszenia wymogów tzw. standardu odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC i tym samym zrezygnować z certyfikatu FSC.

Certyfikat FSC to certyfikat przyznawany w…

Czytaj więcej...

Podkategorie