Nakładem poznańskiego Wydawnictwa Naukowego Bogucki, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, ukazała się nowa „Regionalna geografia fizyczna Polski” – praca zbiorowa ponad 50 autorów, pod redakcją: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego. Motywem zaangażowania GDOŚ w tę publikację jest jej potencjalne znaczenie dla audytów krajobrazowych, które muszą być zrealizowane we wszystkich województwach, jako punkt wyjścia do prawnej ochrony niektórych krajobrazów w myśl przepisów ustawy o ochronie przyrody. Sednem ponad 600-stronicowej książki jest charakterystyka aktualnie wydzielanych makro- i mezoregionów fizycznoeograficznych. Materiałem uzupełniającym są karty mezoregionów (łącznie prawie 1500 stron). Książka i karty zostały w całości udostępnione w wersji elektronicznej (pdf) w serwisie GDOŚ.

 

Podstawą opisanej regionalizacji jest funkcjonująca od dawna „regionalizacja fizyczno-geograficzna Kondrackiego”, zmodernizowana ostatnio przez Solona i in. (co w 2018 r. opublikowano w Geographia Polonica). Regionalizacja w tej wersji jest także wizualizowana jako warstwa w geoserwisie GDOŚ (w grupie „inne dane środowiskowe”) oraz dostępna do ściągnięcia, jako shp, z serwisu GDOŚ.