30 grudnia 2021 r. opublikowane zostało zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie rezerwatu przyrody Łazy.

 

Zarządzenie, które wejdzie w życie 13 stycznia 2022 r., powiększa rezerwat o ok. 45 ha bagiennych lasów, na pn-zach. od dotychczasowych granic rezerwatu. W obszarze powiększenia znaleziono różne stadia rozwojowe bagiennych olsów, brzeziny bagienne, łęgi olszowe i natorfowe postaci lasów brzozowo-dębowych; zarośnięte chronionym wiciokrzewem pomorskim „tworzącym miejscami trudny do przebycia gąszcz”; z cenną florą roślin zarodnikowych m. in. Odonotoschisma denudatum, Nowelia curvifolia, Cephalozia catenulata, Sphagnum girgensohni, Sphagnum riparium. Rezerwat (uznany pierwotnie w 2007 r.) po powiększeniu będzie miał 265,33 ha powierzchni.