Ruch społeczny Lasy i Obywatele zaapelował dziś do wszystkich o szeroki udział w prowadzonych przez Komisję Europejską konsultacjach założeń do kilku elementów nowej unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej „Przywracanie przyrody do naszego życia”:

- Wiążących celów odbudowy ekosystemów – konsultacje trwają do 5.04.; równocześnie Komisja pyta o ocenę wdrożenia strategii 2011-2020 i o ocenę rozporządzenia w/s gatunków obcych;

- Europejskiej Strategii Leśnej – konsultacje trwają do 19.04.

Post LiO na ten temat na profilu FB.

 

Lasy Państwowe masowo rozsyłają dziś do jednostek podległych, a także do społeczeństwa, zaproszenie do jak najszerszego udziału w wymienionych wyżej konsultacjach, dotyczących założeń do celów odbudowy ekosystemów.

 


O nowej Unijnej Strategii Ochrony Różnorodności Biologicznej „Przywracanie przyrody do naszego życia” informowaliśmy blisko rok temu (w maju 2020 r.) w artykule Wiadomości KP .

 

Przypominamy, że zakłada ona między innymi:

  • Uznanie za obszary chronione 30% lądu i 30% mórz w UE, z czego 10% lądu i 10% mórz ma być objęta „ochroną ścisłą”. Obecnie Komisja pracuje nad wytycznymi w tym zakresie obejmującymi kryteria wyboru tych obszarów (pierwszym krokiem ma być jednak zapewnienie kompletności sieci Natura 2000, czego niektóre kraje, np. Polska, jeszcze nie osiągnęły), wymagane kryteria efektowności tych obszarów oraz znaczenie terminu „ochrona ścisła”. Polskie Lasy Państwowe w swoim dzisiejszym przekazie przedstawiają tezę, że „W warunkach naszego kraju realizacja tej strategii doprowadziłaby prawdopodobnie do wyłączenia z użytkowania około 2,75 mln ha lasów w większości stanowiących własność Skarbu Państwa. Takie działania spowodują niekorzystne skutki gospodarcze i ekonomiczne”, a na stronach jednostek UE opublikowano wczoraj pakiet opracowanych na zlecenie LP ekspertyz i wywodów, uzasadniających i akcentujących związane z tym zagrożenia.
  • Odbudowę ekosystemów. Zakłada się tu m.in.  renaturyzację ekosystemów – w tym 25 tys. km. rzek w Europie;  skuteczniejsze zarządzanie gatunkami obcymi; zwiększenie powierzchni oraz poprawę jakości i odporności lasów – w tym zaproponowanie specjalnej strategii leśnej UE zgodnie z szerszymi ambicjami w zakresie różnorodności biologicznej i neutralności klimatycznej. To ten element jest przedmiotem obecnych konsultacji.