W związku z rosnącym powtórnie zagrożeniem epidemiologicznym, prawdopodobnym zaostrzeniem rygorów sanitarnych w okresie jesiennym oraz niewielkimi szansami na liczny udział zainteresowanych, z przykrością odwołujemy planowaną pierwotnie na kwiecień br. w Pułtusku, a następnie przełożoną na październik sesję “Obywatelska i samorządowa ochrona przyrody”. Do tematu, niezwykle istotnego z punktu widzenia ochrony przyrody, mamy nadzieję wrócić wiosną przyszłego roku.