Wiadomości KP

24 listopada 2018 r. weszła w życie nowelizacja estońskiej ustawy o ochronie przyrody, tworząca nowy park narodowy – Alutaguse, o powierzchni 43568 ha. Jest to szósty park narodowy w tym…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska opublikowała zaktualizowane wytyczne do interpretacji art. 6 dyrektywy siedliskowej. Obejmują one zarówno obowiązek planowania ochrony i wdrażania środków ochronnych dla gatunków i siedlisk chronionych w obszarach Natura 2000…

Czytaj więcej...

Zarządzeniem z 22 listopada 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. powiększył rezerwat przyrody Mierkowskie Suche Bory ze 131,40 ha na 194,63 ha, uzupełniając także cel jego ochrony…

Czytaj więcej...

Nakładem WWF ukazało się II wydanie publikacji „Dobre praktyki utrzymania rzek” (2018). Poprzednie, pierwsze wydanie ukazało się rok temu (2017). Obecne wydanie jest zaktualizowane i uzupełnione w związku z wejściem…

Czytaj więcej...

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opublikowała 400-stronnicową monografię przyrodniczą terenu projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Książka jest dziełem 26 autorów pod redakcją M. D. Boćkowskiego. W udokumentowanej monografią koncepcji Autorów, Turnicki Park Narodowy…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 7 listopada 2018 r. dwa wyroki dotyczące istotnych zagadnień ocen oddziaływania na Naturę 2000 i na środowisko:

SPRAWA OBWODNICY KILKENNY

W sprawie C‑461/17 (obwodnica Kilkenny) Trybunał odpowiedział na…

Czytaj więcej...

Na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano projekt nowej ustawy o gatunkach obcych:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315105

Ustawa ma zastąpić dotychczasowe przepisy o gatunkach obcych, zawarte obecnie w art. 120 ustawy o…

Czytaj więcej...

29 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego opublikowano zarządzenie RDOŚ w Szczecinie w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Mechowisko Manowo”. Zarządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od…

Czytaj więcej...

Miesiąc temu media obiegła informacja o wypowiedzi Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka na spotkaniu z mieszkańcami Mławy 1 lipca 2018 r. Minister powiedział m. in. „Żyjemy w czasach nadmiernej wrażliwości w…

Czytaj więcej...

Kilka dni temu weszło w życie zarządzenie RDOŚ w Szczecinie z 11 lipca 2018 r., tworzące kolejny rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim – „Wapienny Las” w gminach Polanów i Bobolice,…

Czytaj więcej...

Europejska Agencja Ochrony Środowiska opublikowała przegląd stanu europejskich wód:
www.eea.europa.eu/publications/state-of-water/#tab-data-visualisations

90-stronicowy raport podsumowuje oceny stanu ekologicznego i chemicznego tzw. jednolitych części wód, dokonane w poszczególnych państwach UE w…

Czytaj więcej...

Dziś, 19 lipca 2018 r., Komisja Europejska skierowała do władz polskich tzw. Formalne Ostrzeżenie, wszczynające formalną procedurę o naruszenie prawa Unii Europejskiej, a dotyczące polskiego prawa leśnego.

Komisja zarzuca…

Czytaj więcej...

Podkategorie