Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko 11 kwietnia 2019 r. podpisał 11 dekretów dotyczących ochrony przyrody. Na ich mocy:
  • Powstaje nowy Nobelski Park Narodowy w rejonie pohojskim, obwodzie rówieńskim, sąsiadujący z istniejącym parkiem narodowym „Prypeć – Stochód” w obwodzie włodzimierskim (25,3 tys. ha);
  • Powstaje nowy Park Narodowy Kam’janska Sicz w rejonie Borysławskim, obwodzie chersońskim (12 tys. ha);
  • Powstaje nowy Park Narodowy Bojkiwszczina (12 tys. ha); przylegający do naszych Bieszczadów;
  • Użański Park Narodowy na Zakarpaciu (przylega do naszych Bieszczadów) zostaje powiększony o 6,9 tys. ha;
  • Powstaje morski rezerwat „Prymorski” Morzu Azowskim przy obwodzie zaporoskim, w rejonie Mierzei i Zatoki Obitocznej (ok. 13 tys. ha);
  • Park narodowy Oleszkowskie Piaski k. Chersonia zostaje powiększony o 3,6 tys. ha;
  • Park Narodowy Zaczarowany Kraj na Zakarpaciu zostaje powiększony o 4,3 tys. ha (to powiększenie obejmie pralasy bukowe, które już są obiektem UNESCO a do tej pory były poza granicami PN);
  • Park Narodowy Synevyr na Zakarpaciu zostaje powiększony o 377 ha;
  • Park Narodowy Białobrzeże Svjatoslava w obwodzie mikołajowskim zostaje powiększony o 136 ha;
  • Powstają nowe rezerwaty (zakazniki) „Żołoby” w obwodzie tarnopolskim i „Bazawłucki kompleks rzeczny” w obwodzie dniepropietrowskim.
Ogółem powierzchnia obszarów chronionych w Ukrainie zwiększy się o 81969,4 ha, czyli o 0,13 % powierzchni kraju.

Na Ukrainie to już kolejny przypadek istotnego postępu w ochronie przyrody dokonywanego w ostatnich dniach urzędowania urzędującego prezydenta (prezydent Juszczenko w ostatnich swoich dniach podpisał 46 dekretów dotyczących ochrony przyrody).

Dekrety dostępne na:
www.president.gov.ua/documents/decrees