Wiadomości KP

W portalu rządowego Procesu legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia o kryteriach uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303350

Rozporządzenie ustala minimalne wymiary drzew (w zależności od…

Czytaj więcej...

Minister Środowiska 5 września 2017 r. wydał zarządzenie w sprawie zmiany zadań ochronnych dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zarządzenie zmieniające:
dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/Dziennik_Urzedowy/user_upload/zarz_udzenie-_zmiana_TPN.pdf
Zarządzenie zmieniane:
dziennikurzedowy.mos.gov.pl/fileadmin/attachments/article/643/zarz.%20M%C5%9A%20ws.%20zada%C5%84%20ochronnych%20dla%20Tatrza%C5%84skiegoPN.pdf…

Czytaj więcej...

Przedwczoraj w godzinach rannych, przed naszą Stacją Terenową w Owczarach pojawił się żubr, zatrzymał się przed budynkiem, podumał chwilę, dał się sfilmować, i, nikomu nie robiąc krzywdy, poszedł sobie dalej…

Czytaj więcej...

Wczoraj – 11.09.2017 (główne wydanie Wydarzeń TV Polsat) minister Szyszko po raz kolejny udowadniał, przed kamerami i Trybunałem Sprawiedliwości, że to Komisja Europejska myli się w sprawie Puszczy Białowieskiej a…

Czytaj więcej...

Park Narodowy Gór Stołowych zajął stanowisko w sprawie... Puszczy Białowieskiej i opublikował je na swojej stronie internetowej:
www.pngs.com.pl/news/2017/21082017a/PUSZCZA%20BIA%C5%81OWIESKA.pdfDyrektor PNGS, Pan Bartosz Małek, przedstawia w nim swoją…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302252
zamieszczono projekt kolejnego rozporządzenia o zmianie rozporządzenia o okresach polowań na zwierzęta łowne.

Projekt przywraca okres polowań na łosie, w województwach: lubelskim,…

Czytaj więcej...

Dekretem 9.142 z 22 sierpnia Prezydent Brazylii Michel Temer zniósł reżim ochrony tzw. "rezerwatu miedziowego" Reserva Nacional do Cobre e seus associados (RENCA), położonego na granicy stanów Para i Amapa…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono proponowany przez Ministra Środowiska (za projekt odpowiedzialny jest pełniący funkcję Głównego Konserwatora Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski) projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o…

Czytaj więcej...

Minister Środowiska 23 sierpnia podpisał i natychmiast opublikował w swoim dzienniku urzędowym zarządzenia o zmianie zadań ochronnych w 11 parkach narodowych, wdrażające odstrzał dzików o którym pisaliśmy we wcześniejszej Wiadomości.…

Czytaj więcej...

Na naradzie dyrektorów parków narodowych 11 sierpnia 2017 r., dyrektorom wszystkich parków przekazano polecenie Ministerstwa Środowiska, by do listopada „zredukować” zagęszczenia dzików w poszczególnych parkach, w całej Polsce, do poziomu…

Czytaj więcej...

Ukazał się zeszyt 2/2017 wydawanego przez Klub Przyrodników kwartalnika naukowego – Przeglądu Przyrodniczego. Na 140 stronach zawiera 14 artykułów i notatek. Zeszyt otwiera obszerny artykuł Aleksandra Dordy – Ile warte…

Czytaj więcej...

Na stronach:
iucn.org.pl/pl/documenty/polecamy
www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/wystapienia-i-stanowiska-kp/gospodarka-wodna/135-ogolne-podstawy
udostępniona została publikacja „Dobre praktyki utrzymania rzek”. Powstała ona z inspiracji WWF i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Publikowana obecnie wersja stanowi materiał…

Czytaj więcej...

Podkategorie