Koalicja Ratujmy Rzeki i ruch Nauka dla Przyrody zapraszają na konferencję „Rzeki dla zrównoważonego rozwoju" - w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, Warszawa, 25 listopada 2017 (Aula A). Zgłoszenia do 19.11.2017 r. na :
goo.gl/forms/H6yjLf6qTlKkkkuA3

Celem konferencji jest ocena i dyskusja środowiskowych, przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych konsekwencji planowanego przez polski
rząd programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych – potrzeba wykorzystania rzek jako szlaków dla transportu towarowego, oraz ocena, czy i na ile takie wykorzystanie zaburza funkcjonowanie rzek jako systemów przyrodniczych oraz czy wpływa na inne sposoby korzystania z rzek przez człowieka. Przedmiotem dyskusji ma być m.in. wpływ regulacji rzek na ich zdolność do samooczyszczania się, na populacje ptaków lęgowych i wędrownych, na populacje ryb i rozwój rybactwa, na występowanie powodzi i susz, a także na uprawianie turystyki wodnej, wędkarstwa i innych form rekreacji.

Koalicja Ratujmy Rzeki powstała w 2016 r. jako oddolna inicjatywa ponad 30 organizacji pozarządowych z całego kraju, w reakcji na postępującą degradację rzek oraz dla ich ochrony przed niezrównoważonymi przyrodniczo sposobami zagospodarowania. Klub Przyrodników jest jej członkiem. „Nauka dla Przyrody" to ruch społeczny, powstały z inicjatywy naukowców z kilkunastu polskich uniwersytetów i instytutów PAN, mający na celu ochronę polskiej przyrody, w tym – naturalnych procesów w niej zachodzących.

Program:
25 listopada 2017

10.00 Otwarcie konferencji. Powitanie uczestników, prezentacja organizatorów – Ewa Leś z Koalicji Ratujmy Rzeki, dr Barbara Pietrzak z ruchu Nauka dla Przyrody

Panel 1. Transport Prowadzenie dr Barbara Pietrzak, Uniwersytet Warszawski
10.30 Założenia rządowego programu rozwoju dróg śródlądowych w Polsce – przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
11.00 "Rozwój transportu towarów w Polsce - potrzeby, wymagania rynku i możliwości ich zaspokojenia w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem"– Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu
11.30 Żegluga śródlądowa a kolej - co wozić po rzekach- dr Jakub Majewski, Fundacja ProKolej
12.00 Stanowisko Koalicji Ratujmy Rzeki w sprawie kanalizacji rzek na potrzeby rozwoju żeglugi towarowej – Jacek Engel, Fundacja Greenmind

Panel 2: Środowisko Prowadzenie: Jacek Engel, Fundacja Greenmind
13.00 Rzeka jako ekosystem i regulator krajobrazu – dr hab. Wiktor Kotowski, dr Andrzej Mikulski, Uniwersytet Warszawski
13.30 Procesy hydrologiczne czyli początek dyskusji o rzece – dr Mateusz Grygoruk , Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
14.00 Co nam mówi Ryba? – Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzek Iny i Gowienicy
14.30 Ptaki ekosystemów dolin rzecznych: przystosowania i wrażliwość – dr hab. Przemysław Chylarecki, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Panel 3: Ludzie Prowadzenie: Izabela Zygmunt, Polska Zielona Sieć
16.00 Obywatel Rzeki Wisły – budzenie „tożsamości wiślanej” w społecznościach lokalnych – Robert Jankowski, Fundacja Rok Rzeki Wisły
16.30 Społeczne i ekonomiczne aspekty wędkarstwa – Jacek Kolendowicz, „Wędkarski Świat”
17.00 Turystyka wodna a transport wodny: alternatywa czy uzupełnienie? – Piotr Kaliszek, Komisji Dialogu Społecznego ds. Warszawskiej Wisły
17.30 Ani słowa o ekonomii – sztuka, relaks, przygoda– Ewa Ciepielewska, malarka, podróżniczka
18.00 Dyskusja podsumowująca
19.00 Zamknięcie konferencji