Wiadomości KP

1 stycznia 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach z 16 grudnia 2016 r., opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 grudnia 2016 r.…

Czytaj więcej...

Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze opracowała i złożyła do RDOŚ w Rzeszowie wniosek o uznanie za rezerwat przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka” obszaru lasów o powierzchni 8106 ha w Lasach Turnickich na pograniczu…

Czytaj więcej...

W dniach 21 - 23 kwietnia 2017 (piątek – niedziela) zapraszamy Państwa, do Kudowy Zdrój, na tradycyjną wiosenną sesję Klubu Przyrodników, z cyklu poświęconego najważniejszym problemom ochrony przyrody. Tym razem proponujemy…

Czytaj więcej...

1 grudnia 2016 r. Dyrektor RZGW we Wrocławiu ustanowił plan utrzymania wód na obszarze działania RZGW we Wrocławiu:
bip.wroclaw.rzgw.gov.pl/9479,25314,25316/25316/
Plan zakłada konieczność prowadzenia tzw. robót utrzymaniowych na…

Czytaj więcej...

2 grudnia Rada Ministrów przyjęła Krajowy Program Ochrony Wód Morskich:
kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/Krajowy-Program-Ochrony-Wod-Morskich-przyjety-przez-Rade-Ministrow.html

 

Sporządzenie takiego programu jest wymogiem wynikającym z tzw. Ramowej Dyrektywy w/s Strategii Morskiej, która ustanawia…

Czytaj więcej...

Jednym z obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO są „"Pierwotne lasy bukowe Karpat i stare lasy bukowe Niemiec", obejmujące 15 obiektów na Ukrainie, w Rumunii i w Niemczech.…

Czytaj więcej...

W Dzienniku Ustaw: www.dziennikustaw.gov.plzakończyła się już publikacja Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Są to opracowywane na 6-letnie okresy dokumenty wdrażające wymogi Ramowej…

Czytaj więcej...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ogłosił, że 7 grudnia 2016 r. przyjął metodykę monitorowania hydromorfologicznych elementów jakości wód płynących, która od 2017 r. stanie się elementem Państwowego Monitoringu Środowiska realizowanego przez…

Czytaj więcej...

Jak informowaliśmy, 8 grudniaGreenpeace Polska opublikował „uzyskane z zaufanego źródła, przygotowane w Ministerstwie Środowiska” projekty zmiany ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, Prawo Ochrony…

Czytaj więcej...

Greenpeace Polska ogłosił dziś, że wspólnie z Fundacją Greenmind dotarł do projektów ustaw przygotowywanych w Ministerstwie Środowiska. Zdobyte projekty zostały udostępnione na:
www.greenpeace.org/poland/ustawy-MS-koniec-ochrony-przyrody/
Projekty nie są spójne; zmiany tej…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska przeprowadziła dziś przed południem debatę nad wynikami prowadzonego od dwóch lat procesu tzw. Fitness Check dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

„Fitness Check” to proces regularnego przeglądu poszczególnych elementów prawa…

Czytaj więcej...

Sprawy środowiskowej nie można ostatecznie rozstrzygnąć przed prawomocnym sądowym rozstrzygnięciem wniosku organizacji ekologicznej o przyznanie jej w tej sprawie prawa strony – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-273/15…

Czytaj więcej...

Podkategorie