Wiadomości KP

W połowie lipca, przy współpracy szeregu osób, organizacji i instytucji, rozpoczęliśmy zaplanowaną na kilka lat akcję przywracania odpowiedniego znaczenia rezerwatowej ochronie przyrody i nadrabiania zaległości w tym zakresie. W każdym…

Czytaj więcej...

Równocześnie z Zarządzeniem nr 29, o którym informowaliśmy w poprzedniej wiadomości, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał 14 czerwca 2016 r. Decyzję nr 336, będącą pierwszym przykładem decyzji, na jakich ma…

Czytaj więcej...

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wprowadził Zarządzenie nr 29 z 14czerwca 2016 r., w sprawie (1) oceny procesu stanowienia obszarów Natura 2000 obejmujących grunty LP oraz oceny planów zadań ochronnych dla…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego udostępniono projekt zmiany ustawy o ochronie przyrody i niektórych innych ustaw:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12287464/katalog/12364992#12364992

 

W ramach konsultacji społecznych jest możliwość składania uwag w…

Czytaj więcej...

Spośród ponad 40 polskich projektów, złożonych w 2015 r. do InstrumentuFinansowego LIFE, Komisja Europejska w tym roku zakwalifikowała dofinansowania z LIFE sześć, o łącznym budżecie ok 13 mln EUR.

 …

Czytaj więcej...

Zupełne zniesienie jednego z fundamentów powszechnej ochrony przyrody w Polsce - ogólnego obowiązku uzyskiwania zezwoleń na usuwanie drzew, oraz zniesienie jednolitych opłat za ich usuwanie oraz kar administracyjnych za ich…

Czytaj więcej...

Na stronie:

http://natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-zmiany-granic-obszarow-natura-2000

GDOŚ informuje o zamierzeniach zmiany granic ponad 100 obszarów Natura 2000, konsultowanych obecnie z gminami. Udostępniono warstwy shp proponowanych nowych granic (warto przypomnieć, że…

Czytaj więcej...

Kilka dni temu minister odwołał Andrzeja Czadernę z funkcji dyrektora Magurskiego Parku Narodowego. Andrzej Czaderna kierował parkiem od 2011 r. i przez ten czas znacząco poprawił jego ochronę. Doprowadził m.…

Czytaj więcej...

30 czerwca 2016 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydal wyrok we wniesionej przez Komisję Europejską sprawie C-648/13 przeciwko Polsce, uznając że "niedokonując pełnej lub prawidłowej transpozycji art. 2 pkt 19, 20,…

Czytaj więcej...

W związku z tym, że nie każdy odbiorca Wiadomości KP otwiera pliki PDF, jeszcze raz informacja o warsztatach łąkowych z linkami do pełnej treści ogłoszenia :

 

Zapraszamy na kolejny…

Czytaj więcej...

14 czerwca 2016 r. rząd przyjął założenia do “planu rozwoju śródlądowych dróg wodnych”:

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-zalozen-do-planow-rozwoju-srodladowych-drog.html

 

Rząd zakłada m. in.:

- budowę kaskad stopni wodnych na…

Czytaj więcej...

Komisja Europejska zadecydowała dziś o wystosowaniu do Polski tzw. letter of formal notice w sprawie aneksowania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża i zapowiedzianych cięć w Puszczy Białowieskiej. Oznacza to formalne…

Czytaj więcej...

Podkategorie