Wiadomości KP

Sprawy środowiskowej nie można ostatecznie rozstrzygnąć przed prawomocnym sądowym rozstrzygnięciem wniosku organizacji ekologicznej o przyznanie jej w tej sprawie prawa strony – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-273/15…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 10 listopada 2016 r. wydał wyrok w sprawie C-504/14, w której Komisja Europejska zarzucała Grecji niewystarczającą ochronę zółwi morskich Caretta carettana plażach w rejonie…

Czytaj więcej...

30 września na stronie Ministerstwa Środowiska pojawił się komunikat w sprawie ogólnopolskiego liczenia dzików: Ministerstwo Środowiska wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji przeprowadzą wielkoobszarową inwentaryzację dzika.…

Czytaj więcej...

Od października 2016 r. Rumunia deklaruje zaprzestanie planowych polowań na niedźwiedzie i wilki.

W Rumunii żyje ok. 6300 niedźwiedzi, 2400-2900 wilków, 1200-1500 rysi, a trend liczebności populacji jest najprawdopodobniej stabilny…

Czytaj więcej...

2 listopada 2016 r. Minister Rolnictwa i Żywności Bułgarii wydał zarządzenie PД-49-421, uznające 109 tys. ha lasów w bułgarskich obszarach Natura 2000, poza dotychczasowymi obszarami chronionymi, za tzw. гори във…

Czytaj więcej...

Kolektyw Edukacyjny we współpracy z Klubem Przyrodników zaprasza na pierwsze spotkanie Wolnego Kursu Przyrodniczego w Poznaniu - dla wszystkich, którzy czują się ekologami, ale brakuje im wiedzy ekologicznej i przyrodniczej…

Czytaj więcej...

W Europie rusza kolejnych 39 nowych przyrodniczych projektów LIFE z rozdania ‘2015. Zostały wybrane spośród ok. 270 złożonych w 2015 r. aplikacji.

Unia Europejska za pomocą instrumentu LIFE dofinansuje m.…

Czytaj więcej...

Na portalu rządowego Procesu legislacyjnego GDOŚ konsultuje społecznie zmianę rozporządzenia w/s wyznaczenia ptasich obszarów Natura 2000 (OSO):
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290551/katalog/12382791#12382791

Zmiany granic obszarów miałyby objąć:
- powiększenie obszaru Grądy Odrzańskie, w…

Czytaj więcej...

7 października na stronach internetowych większości RDOŚ opublikowano do konsultacji społecznych projekt zarządzeń zezwalających na odstrzał bobrów przez PZŁ . Opublikowane projekty dotyczące 13 województw przewidują odstrzelenie, w ciągu 3…

Czytaj więcej...

22 września 2016 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, korzystając ze swoich uprawnień, zaskarżył do WSA w Warszawie decyzję Ministra Środowiska aneksująca plan urządzenia lasu dla nadleśncitwa Białowieża (zwiększającą etat pozyskania drewna…

Czytaj więcej...

19 lipca 2016 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska K. Lissowski i przewodniczący PZŁ Lech Bloch podpisali „porozumienie w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji w/s ograniczania liczebności bobra na terenach obwodów…

Czytaj więcej...

Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego zaprasza, jako współorganizator, na Lubelskie Spotkania z Tradycją Łowiecką, jakie odbędą się 28 sierpnia 2016 r. w Zwierzyńcu. W programie przewidziano m. in. konkurs skubania ptaków…

Czytaj więcej...

Podkategorie