2 listopada 2016 r. Minister Rolnictwa i Żywności Bułgarii wydał zarządzenie PД-49-421, uznające 109 tys. ha lasów w bułgarskich obszarach Natura 2000, poza dotychczasowymi obszarami chronionymi, za tzw. гори във фаза на старост, czyli chronione starodrzewy wyłączone z działań gospodarczych. Daje to ok. 7% powierzchni leśnych siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 w Bułgarii.

Bułgaria, w wyniku międzynarodowego projektu realizowanego od 2008 r., wypracowała i przyjęła zasady ochrony lasów w obszarach Natura 2000, obejmujące m. in. bierną ochronę co najmniej 10% powierzchni każdego typu siedliska przyrodniczego. Zasada ta została ujęta w bułgarskim podręczniku zasad leśnictwa w obszarach Natura 2000 i jest stopniowo wdrażana w kolejnych planach urządzenia lasu. Obecne zarządzenie ministerialne jest największym jak dotąd krokiem w tym wdrażaniu.