Wiadomości KP

Stacja Terenowa Klubu Przyrodników w Owczarach zaprasza na warsztatrozpoznawania roślin łąkowych i murawowych, zarówno tych pospolitych,rosnących na każdej łące, jak i rzadszych albo bardzo rzadkich, alewciąż obecnych nad Odrą i…

Czytaj więcej...

Jak informowaliśmy wczoraj, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadza(do 4 maja) ponowne konsultacje społeczne projektów aktualizacji PlanówGospodarowania Wodami w Dorzeczach Wisły i Odry wraz z ich prognozamioddziaływania na środowisko:

 

http://bip.kzgw.gov.pl/?aid=51…

Czytaj więcej...

Opublikowane zostały interesujące raporty dotyczące zagadnień ze sferyśrodowiska i przyrody:

 

Raport Greenpeace Polska i Fundacji Dzika Polska z monitoirngu ochronyPuszczy Białowieskiej

 

Raport zawiera zgrabne i trafne streszczenie dotychczasowych…

Czytaj więcej...

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przeprowadza ponowne konsultacje społeczneprojektów aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach Wisły iOdry wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko:

http://bip.kzgw.gov.pl/?aid=51

 

Konsultacje…

Czytaj więcej...

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło medialnie"Strategię rozwoju wodnych dróg śródlądowych w Polsce":

https://www.mgm.gov.pl/185-konferencja-prasowa-strategia-rozwoju-srodladowych-drog-wodnych-w-polsce

 

Jak na razie nie został ujawniony dokument, na którym oparte byłyprezentowane…

Czytaj więcej...

Minister Środowiska odwołał bez podania przyczyn dyrektorów parkównarodowych:

 

- dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, Piotra Szafrańca(14.04.2016),

- dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, Romana Skąpskiego (5.04.2016),

 

Obaj…

Czytaj więcej...

Przypominamy, że wkrótce upływa termin przyjmowania zgłoszeń udziału w wiosennej sesji Klubu. W tym roku odbędzie się ona w Karpaczu, w dniach 8 - 10 kwietnia (piątek - niedziela), a…

Czytaj więcej...

Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny PIS oraz Wyższa Szkoła KulturySpołecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowały i przeprowadziły 12-13 marcaw Warszawie i w Puszczy Białowieskiej "konferencję naukową" na temat"Puszcza Białowieska - mity,…

Czytaj więcej...

Na wczorajszym, pozaplanowym posiedzeniu Sejmowej Komisji OchronyŚrodowiska, w trakcie rozpatrywania projektu krótkiej ustawy umożliwiającejnieco szersze dofinansowywanie parków narodowych z Funduszu Leśnego, posełWojciech Skurkiewicz z PiS zaproponował dodatkową "wrzutkę legislacyjną" -doklejenie…

Czytaj więcej...

Podczas XXXIV Zjazdu Klubu Przyrodników, w dniu 27 lutego 2016, w Owczarach, Prezes Klubu Robert Stańko wręczył tradycyjnie nadawane od roku 2006, wyróżnienie - Orle Pióro. Tegorocznym laureatem, czternastym w…

Czytaj więcej...

Zachowując odrobinę optymizmu i wiary w lepszą dla przyrody przyszłość, jak co roku zapraszamy Państwa do udziału w wiosennej sesji naukowej Klubu Przyrodników, w tym roku, w ramach dobrej, mamy…

Czytaj więcej...

Jedną z pierwszych decyzji nowego Generalnego Dyrektora Ochrony ŚrodowiskaKrzysztofa Lissowskiego, urzędującego od 11 dni, ma być odwołanie zestanowiska Pomorskiej Regionalnej Konserwator Przyrody - Joanny Jarosik. Pomorska Konserwator Przyrody pracowała na…

Czytaj więcej...

Podkategorie