W serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska znalazł się projekt"komunikatu w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody", jeszcze bezdaty i podpisu ministra:

 

 

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/595/kOMUNIKAT%20PROP-6.pdf

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/595/kOMUNIKAT%20PROP-6.pdf

 

Z projektu komunikatu wynika, że zamiarem J. Szyszko jest skorzystanie zdokonanych niedawno zmian w ustawie o ochronie przyrody i zmienienie składuPROP na podany poniżej. Ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP mająstanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (wtym 8 osób to pracownicy SGGW).

 

Planowany nowy skład PROP:

1) mgr inż. Beata Bezubik - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wBiałymstoku;

2) mgr Ryszard Topola - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

3) mgr inż. Stefan Traczyk - Nadleśnictwo Jabłonna;

4) prof. dr hab. Jacek Hilszczański - Instytut Badawczy Leśnictwa;

5) prof. dr hab. Kazimierz Tobolski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wPoznaniu;

6) prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz - Państwowa Akademia Nauk;

7) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz - Uniwersytet Łódzki;

8) prof. dr hab. Zbigniew Mirek - Polska Akademia Nauk;

9) prof. dr hab. inż. Janusz Sowa - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

10) prof. dr hab. Andrzej Kolk - Instytut Badawczy Leśnictwa;

11) dr inż. Izabela Dymitryszyn - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

12) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka - Szkoła Główna GospodarstwaWiejskiego;

13) mgr inż. Dariusz Anderwald - Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej wRogowie;

14) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

15) prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski - Politechnika Krakowska;

16) dr Hanna Werblan-Jakubiec - Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiegow Warszawie;

17) dr hab. Justyna Wiland-Szymańska - Ogród Botaniczny w Poznaniu;

18) dr inż. Ryszard Kapuściński - Liga Ochrony Przyrody;

19) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

20) mgr Adam Hryniewicz - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

21) dr Agnieszka Czujkowska - Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

22) mgr Leszek Antkowiak - Ogród Zoologiczny w Poznaniu;

23) prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

24) dr hab. inż. Roman Wójcik - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

25) prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Akademia Wychowania Fizycznego wKrakowie;

26) dr hab. Axel Schwerk - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

27) mgr inż. Bartłomiej Popczyk - Polski Związek Łowiecki;

28) prof. dr hab. Zygmunt Jasiński - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

29) dr Janusz Hejduk - Uniwersytet Łódzki.

Jak poinformowała obecna Państwowa Rada Ochrony Przyrody (powołana w 2014 r.na kadencję 2014-2019) na swojej stronie internetowej http://prop.info.pl/:

 

w dniu 10 maja 2016 r. 32 spośród 39 dotychczasowych członków PaństwowejRady Ochrony Przyrody otrzymało drogą e-mailową list Ministra Środowiska zinformacją o odwołaniu ze składu PROP. Odwołania otrzymali m.in.dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący 7spośród 8 komisji tematycznych. Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady,zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i

5 <http://prop.info.pl/wp-content/uploads/2016/04/Regulamin-PROP-2016.pdf>Regulaminu PROP) na dzień 16 maja 2016 r. Zaproszenie nie zawiera informacjio celu czy planie spotkania, jednak można się domyślić, że nowi członkowieotrzymają wówczas powołania oraz zostaną poproszeni o wybór przewodniczącegoi pozostałych członków nowego Prezydium. Ostateczny skład Rady nie jestjeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom, gdyż część osób zaproszonych donowego składu nie podjęła jeszcze decyzji, czy przyjmie to zaproszenie.Odwołani członkowie PROP życzą koleżankom i kolegom, którzy wejdą do nowegoskładu Rady, efektywnej, przynoszącej satysfakcję pracy na rzecz ochronyprzyrody.