Wiadomości KP

Jak wiadomo, od 1 stycznia 2017 r. obowiązują zliberalizowane przepisy dotyczące uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew, określane w mediach jako "Lex Szyszko". Najwięcej kontrowersji budzi przepis zezwalający na usuwanie bez…

Czytaj więcej...

W obliczu licznych sygnałów o przypadkach wycinki drzew, do której rzekomo osoby fizyczne na swoich działkach od 1 stycznia 2017 r. uprawnione są bez ograniczeń, „według własnego uznania”, tylko na…

Czytaj więcej...

13 lutego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. ustanowił trzy kolejne rezerwaty przyrody. Wnioski o uznanie tych rezerwatów wraz z ich dokumentacjami złożył Klub Przyrodników. Nowe rezerwaty to:

  • Dolina Ilanki…

Czytaj więcej...

Podczas XXXV Zjazdu Klubu Przyrodników, który odbędzie się w dniach w dniu 24 - 26 lutego 2017 w Owczarach, zostaną wręczone tradycyjnie nadawane przez Klub Przyrodników wyróżnienia - Orle Pióra.…

Czytaj więcej...

Po dwuletniej przerwie wznowiliśmy wydawanie serii MONOGRAFIE PRZYRODNICZE wydając właśnie monografię bąka (Botautus stellaris) autorstwa Marcina Polaka. Książkę, w cenie 18 zł, kupić można w sklepie internetowym Klubu Przyrodników. W…

Czytaj więcej...

Polska zdecydowała, że wycofuje się z udziału w międzynarodowej aplikacji o powiększenie Obszaru Dziedzictwa Ludzkości UNESCO obejmującego najcenniejsze buczyny Europy.

Jednym z obiektów wpisanych obecnie na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości…

Czytaj więcej...

Mimo nieustających usiłowań ministra Szyszki uczynienia przyrody przewidywalną, sterowalną i bez reszty poddaną sobie i swoim służbom, na zachodzie Polski, całkiem spontanicznie i bez uprzedzenia, przyszła wiosna. Przyleciały żurawie, tuż…

Czytaj więcej...

Nakładem Instytutu Ochrony Przyrody PAN ukazała się nowa Czerwona Lista Paprotników i Roślin Naczyniowych Polski, opracowana przez: Różę Kaźmierczakową, Joannę Bloch-Orłowską, Zbigniewa Celkę, Annę Cwener, Zygmunta Dajdoka, Dorotę Michalską-Hejduk, Pawła…

Czytaj więcej...

Nakładem wrocławskiej Fundacji EkoRozwoju ukazała się nowa książka „Drzewa w cyklu życia”, której autorami są arboryści: Nigel de Berker, Jan-Willem de Groot, Dirk Dujesiefken i Neville Fay. Jest to podręcznik…

Czytaj więcej...

17 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał dwa nowe rezerwaty przyrody: Klif w Dziwnówku i Klif w Łukęcinie. Rezerwaty obejmują odcinki klifu nadmorskiego o długości kilkuset…

Czytaj więcej...

W wydawanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa recenzowanym kwartalniku naukowym „Leśne Prace Badawcze” 2016, Vol. 77, 4 ukazał się cykl artykułów poświęcony problematyce ochrony Puszczy Białowieskiej: Nie byłoby w tym nic…

Czytaj więcej...

Klub Przyrodników opracował raport syntetyzujący nasze doświadczenia w zakresie stosowania art. 118-118b ustawy o ochronie przyrody, czyli wprowadzonych w 2014 r. przepisów które teoretycznie miały ucywilizować masowe prowadzenie w Polsce…

Czytaj więcej...

Podkategorie