W ramach Wydawnictwa Klubu Przyrodników wydaliśmy ostatnio dwie pozycje z serii Monografie Przyrodnicze, nr 21, monografię bąka Botaurus stellaris, autorstwa Marcina Polaka oraz nr 22, łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus, autorstwa Krzysztofa Dudzika. Zamówienia tych i innych monografii:
www.kp.org.pl/index.php?page=shop.browse&category_id=6&option=com_virtuemart&Itemid=171

Ukazały się także dwa zeszyty wydawanego przez nas kwartalnika Przegląd Przyrodniczy, zeszyt 4/2016, zawierający materiały z organizowanej przez Klub sesji “Rezerwaty przyrody – czas na comeback!” oraz zeszyt 1/2017. Zeszyty w wersji drukowanej zamówić można tu:
www.kp.org.pl/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=2&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=171&orderby=product_name&limitstart=50

Treść artykułów w wersji pdf, zasady prenumeraty oraz wskazówki dla autorów znaleźć można tu:
www.kp.org.pl/pp/