Wiadomości KP

Nawet pobieżna analiza stanu ochrony rezerwatowej w Polsce prowadzi do wniosku, że ostatnie kilkanaście lat to w tej dziedzinie permanentny kryzys. Pomimo zawartej w programie wykonawczym Krajowej Strategii Ochrony Różnorodności…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego:
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284754/katalog/12349746#12349746
pojawił się projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej zwierząt, które miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r., zastępując…

Czytaj więcej...

W konsultowanym niedawno ponownie projekcie aktualizacji PlanuGospodarowania Wodami dorzecza Wisły, na liście ponad 500 proponowanychodstępstw od wymogu osiągnięcia celu środowiskowego dla wód, pożądanych wimię nadrzędnych interesów publicznych, znalazło się m.…

Czytaj więcej...

16 maja odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w składziezmienionym przez J. Szyszko. Na przewodniczącą Rady wybrano WandęOlech-Piasecką, na wiceprzewodniczących - Zbigniewa Mirka oraz JackaHilszczańskiego.

 

Ministerstwo Środowiska opublikowało…

Czytaj więcej...

W serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska znalazł się projekt"komunikatu w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody", jeszcze bezdaty i podpisu ministra:

 

 

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/595/kOMUNIKAT%20PROP-6.pdf

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/595/kOMUNIKAT%20PROP-6.pdf…

Czytaj więcej...

Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot opublikowała poradnik ocen oddziaływaniaośrodków narciarskich na środowisko. 240-stronicowa publikacja, którejautorami są: Krzysztof Okrasiński, Romuald Mikusek, Paweł Żyła, RafałKokoszka, Krzysztof Badora i Krzysztof Parzóch, udostępniona jest…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284754/katalog/12349746#12349746

 

pojawił się projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska o ochroniegatunkowej zwierząt, które miałoby wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.,zastępując…

Czytaj więcej...

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku 12 kwietnia 2016 r. uznał nowy rezerwat przyrody Mechowisko Krąg, położony nad jeziorem Krąg w gminie Stara Kiszewa (pow. Kościerzyna). Niewielki rezerwat o powierzchni…

Czytaj więcej...

Jeszcze do 29 kwietnia trwają konsultacje "Programu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020". Program ten ma być podstawą aplikowania Lasów Państwowych o środki UE z dostępnych…

Czytaj więcej...

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego ogłoszono 327-stronicowy projekt nowej ustawy Prawo Wodne:
legislacja.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349263#12349263

Odpowiedzialne za projekt Ministerstwo Środowiska nie oczekujena uwagi do projektu ze strony społeczeństwa. Ze względu na…

Czytaj więcej...

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej postanowił 20 kwietnia unieważnić trwający konkurs w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej – Część 1, Ochrona obszarów i…

Czytaj więcej...

Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiła listę 10 najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody wiosną 2016 roku – wymagających zdaniem Rady szczególnej uwagi oraz pilnego skoncentrowania sił i środków,…

Czytaj więcej...

Podkategorie