16 maja odbyło się posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Przyrody w składziezmienionym przez J. Szyszko. Na przewodniczącą Rady wybrano WandęOlech-Piasecką, na wiceprzewodniczących - Zbigniewa Mirka oraz JackaHilszczańskiego.

 

Ministerstwo Środowiska opublikowało informację w tej sprawie:

https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/nowy-sklad-panstwowej-rady-ochrony-przyrody/

 

oraz komunikat o nowym składzie PROP:

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/596/kOMUNIKAT%20PROP.10.05-1.pdf

 

który jednak okazał się nieprawdziwy, ponieważ dwie z wymienionych w nimosób nie przyjęły zaproszenia do nowego składu.

 

Kulisy odwołania większości składu PROP objaśnia informacja opublikowana nastronie internetowej PROP:

http://prop.info.pl/niekonsultowanie-opinii/

 

Wbrew wcześniejszym komunikatem Ministerstwa Środowiska, obecnie ministerSzyszko stwierdził, że powodem odwołania PROP było niekonsultowaniestanowiska Rady z ministrem środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej".Jako pretekst odwołania, Minister wskazuje też opóźnienia w wydawaniu przezRadę opinii CITES, co jednak nie pasuje do faktu, że większość odwołanychczłonków PROP nie była członkami Komisji CITES. Do zarzutu o opóźnieniachRada ustosunkowuje się na:

 

http://prop.info.pl/powod-odwolania-wiekszosci-skladu-prop/