Komisja Europejska zadecydowała dziś o wystosowaniu do Polski tzw. letter of formal notice w sprawie aneksowania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża i zapowiedzianych cięć w Puszczy Białowieskiej. Oznacza to formalne rozpoczęcie procedury postępowania w sprawie naruszenia prawa UE. Komisja wyznaczyła Polsce skrócony, miesięczny termin odpowiedzi.

 

Letter of formal notice wyraża opinie Komisji o potencjalnym naruszeniu prawa UE. Jeśli Komisja nie jest przekonana odpowiedzią Państwa Członkowskiego, wystosowuje kolejne pismo - tzw. uzasadnioną opinię, a jeśli odpowiedź także na tę opinię nie będzie satysfakcjonująca - kieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.