Na stronie:

http://natura2000.gdos.gov.pl/aktualnosci/konsultacje-zmiany-granic-obszarow-natura-2000

GDOŚ informuje o zamierzeniach zmiany granic ponad 100 obszarów Natura 2000, konsultowanych obecnie z gminami. Udostępniono warstwy shp proponowanych nowych granic (warto przypomnieć, że shp aktualnych granic form ochrony przyrody jest też już od jakiegoś czasu dostępny na stronach GDOŚ). Proponowane nowe granice zostały także udostępnione w geoserwisie GDOS:http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

 

GDOŚ oczekuje na uwagi do zmian do 29 lipca (data wpływu do GDOŚ). Podany mail, na który należy przesyłać uwagi, nie działa z powodu błędu literowego(qdos zamiast gdos).

Wiele proponowanych zmian to drobne korekty. Część zmian - ale nie wszystkie- to poprawki granic (w tym ważne i cenne powiększenia) wypracowane wprocesie sporządzania PZO. Jednak, wiele koniecznych powiększeńwypracowanych podczas prac nad planami zadań ochronnych przez RDOŚ nie znalazło się w obecnej propozycji GDOŚ. W propozycji GDOŚ są także zmiany nie wywodzące się z żadnej dokumentacji PZO.

 

Trzy obszary - Karkonosze, Łęgi Odrzańskie oraz Torfowiska Orawsko-Nowotarskie - miałyby zostać ujednolicone do obszarów PLC (tj.obszarów ptasi-siedliskowych o jednolitych granicach, z czym wiązałaby sięzmiana ich kodów.

Bardzo silnie zmniejszony (niemal 2000 ha) miałby być obszar Horyniec PLH180017. Znaczne zmniejszenie, ale powiązane z dokładniejszym wypracowaniem granic, dotyczy Ostoi nad Bobrem PLH020054. Kilkusethetarowe zmniejszenia dotyczą obszarów: Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej PLH020066, Ostoje Nietoperzy Gór Sowich PLH020071, Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093, Rymanów PLH180016. Z drugiej strony, obszar Jezioro Kubek PLH300006 miałby być powiększony o niemal 750 ha, Wrzosowska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020036 o niemal 500 ha, Jeziora Czaplineckie PLH320039 o 300 ha.

Wśród obszarów ptasich, największemu zmniejszeniu miałyby ulec: Bagienna Dolina Narwi PLH200001, Przełomowa Dolna Narwi PLB200008, Dolina Dolnej Skawy PLB120005. Istotne powiększenia dotyczą obszarów Gorce PLB120001 i Puszcza Sandomierska PLB180005.

Zarówno pod względem liczby przypadków, jak i powierzchni, proponowane przez GDOŚ powiększenia obszarów nieco przeważają nad zmniejszeniami.

Klub Przyrodników prosi przyrodników o podzielenie się także z namiewentualnymi uwagami na temat proponowanych zmian granic obszarów Natura2000 (przede wszystkim jednak oczywiście o przesłanie ich do GDOS)

Pełna lista proponowanych przez GDOŚ zmian powierzchni obszarów jestnastępująca:

(różnice powierzchni podajemy tu wg naszego obliczenia z warstw wektorowych- znacznie różnią się one od zamieszczonego przez GDOŚ "zestawienia zmian powierzchni obszarów w gminach")

 

Obszary ptasie:

kod (dotychczasowy)

Nazwa

Różnica (ha)

PLB020007

Karkonosze

2,28

PLB020008

Łęgi Odrzańskie

3351,48

PLB100002

Zbiornik Jeziorsko

163,42

PLB120001

Gorce

842,86

PLB120005

Dolina Dolnej Skawy

-256,73

PLB120007

Torfowiska Orawsko-Nowotarskie

48,16

PLB140011

Bagno Całowanie

569,4

PLB160002

Zbiornik Nyski

11,91

PLB160003

Zbiornik Otmuchowski

51,7

PLB160004

Zbiornik Turawa

-1,09

PLB180005

Puszcza Sandomierska

1149,86

PLB200001

Bagienna Dolina Narwi

-324,02

PLB200008

Przełomowa Dolina Narwi

-255,23

PLB280004

Jezioro Oświn i okolice

-14,22

PLB280011

Lasy Skaliskie

-16,83

PLB280015

Ostoja Warmińska

110,82

Obszary siedliskowe:

kod (dotychczasowy)

nazwa

Różnica (ha)

PLH020002

Dębniańskie Mokradła

55,58

PLH020003

Dolina Łachy

-35,19

PLH020005

Kamionki

-0,01

PLH020006

Karkonosze

375,8

PLH020007

Kopalnie w Złotym Stoku

5,89

PLH020010

Piekielna Dolina koło Polanicy

-91,85

PLH020012

Skałki Stoleckie

3,23

PLH020015

Wrzosowisko Przemkowskie

12,21

PLH020017

Grądy w Dolinie Odry

-0,1

PLH020018

Łęgi Odrzańskie

1127,86

PLH020020

Przełomy Pełcznicy pod Książem

5,4

PLH020033

Czarne Urwisko koło Lutyni

3,1

PLH020036

Dolina Widawy

226,15

PLH020039

Grodczyn i Homole koło Dusznik

43,34

PLH020042

Ostrzyca Proboszczowicka

-3,51

PLH020043

Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa

-47,05

PLH020044

Stawy Sobieszowskie

-24,42

PLH020053

Zagórzyckie Łąki

-3,53

PLH020054

Ostoja nad Bobrem

-1787,57

PLH020057

Masyw Chełmca

-13,04

PLH020063

Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie

495,36

PLH020065

Bierutów

2,42

PLH020066

Przełomowa Dolina Nysy Łużyckiej

-127,09

PLH020069

Las Pilczycki

1,17

PLH020071

Ostoja Nietoperzy Gór Sowich

-197,88

PLH040022

Krzewiny

95,63

PLH060045

Przełom Wisły w Małopolsce

54,51

PLH060093

Uroczyska Roztocza Wschodniego

-421,02

PLH080013

Łęgi Słubickie

-15,47

PLH320006

Dolina Płoni i Jezioro Miedwie

152,68PLH320011

Jezioro Wielki Bytyń

5,9

 

PLH320020

Wzgórza Bukowe

-21,01

PLH320037

Dolna Odra

-62,44

PLH320039

Jeziora Czaplineckie

300,39

PLH320042

Jezioro Śmiadowo

1,02