Wiadomości KP

19 czerwca 2017 r. Komitet ds. Inwazyjnych Gatunków Obcych przy DG ENVIRONMENT UE, złożony z przedstawicieli państw członkowskich, zatwierdził projekt rozszerzenia "Listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej"…

Czytaj więcej...

Rządowe plany rozwoju śródlądowych dróg wodnych ostro krytykują organizacje pozarządowe skupione w Koalicji Ratujmy Rzeki.

Nie chodzi tylko o ochronę przyrody, ale także o aspekt gospodarczy i społeczny całej sprawy,…

Czytaj więcej...

Na europejskim portalu:
cdr.eionet.europa.eu/help/habitats_art17
opublikowano i zaktualizowano materiały dotyczące raportowania o stanie siedlisk i gatunków objętych dyrektywą siedliskowa i dyrektywą ptasią przez poszczególne państwa UE.

Różnice w formacie…

Czytaj więcej...

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał 26 kwietnia wyrok w sprawie C-142/16, ważny dla prawidłowej interpretacji zagadnień oddziaływania na obszary Natura 2000. Sprawa dotyczyła pozwolenia na budowę elektrowni węglowej Moorburg w Hamburgu…

Czytaj więcej...

Niemiecki Urząd ds. Ochrony Przyrody (BfN – Bundesamt fur Naturschutz) opublikował kryteria wyznaczania "obszarów dzikich", które zgodnie z niemiecką Strategią Ochrony Różnorodności Biologicznej powinny do 2020 r. zajmować 2% terytorium…

Czytaj więcej...

W ramach Wydawnictwa Klubu Przyrodników wydaliśmy ostatnio dwie pozycje z serii Monografie Przyrodnicze, nr 21, monografię bąka Botaurus stellaris, autorstwa Marcina Polaka oraz nr 22, łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus, autorstwa…

Czytaj więcej...

Dyrektorzy RZGW w Szczecinie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu wydali w marcu i kwietniu nowe rozporządzenia „w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł…

Czytaj więcej...

Sejm przyjął dziś ustawę o zmianie ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym procedur usuwania drzew. Przyjęte przez Sejm rozwiązania są następujące:
- Pozostaje możliwość wycinki bez zezwolenia drzew do 50…

Czytaj więcej...

4 stycznia 2017 r. Główny Konserwator Przyrody, Andrzej Szweda-Lewandowski skierował pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie powołujące się na przeprowadzoną kontrolę nadzorczą ustanowionego w 2016 r. planu ochrony…

Czytaj więcej...

Jak informowały media, 30 grudnia 2016 r. Główny Konserwator Przyrody, Andrzej Szweda-Lewandowski, wyraził zgodę na odstępstwo od zakazów ochronnych Słowińskiego Parku Narodowego (od zakazu budowy w parku obiektów budowlanych, zakłócania…

Czytaj więcej...

3 marca 2017 prezydent Andrzej Duda ratyfikował europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym, z którego wynika deklaracja dostosowania polskich głównych dróg wodnych do co najmniej tzw.…

Czytaj więcej...

Pieniński i Tatrzański Park Narodowy prowadzą do końca marca konsultacje społeczne w sprawie wpisania Przełomu Dunajca w Pieninach i doliny Wąwozu Kraków w Tatrach na listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO,…

Czytaj więcej...

Podkategorie