W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego umieszczono:

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300653
Projekt zakłada dodanie do listy gatunków łownych szakala złocistego. Gatunek ten, naturalnie występujący w pd-wsch. Europie, rozprzestrzenia się ku północy. W 2015 r. został po raz pierwszy stwierdzony w Polsce, dotąd stwierdzono go kilkanaście razy. Zdaniem Ministra, wymaga to wpisania go na listę gatunków łownych, by zapewnić możliwość regulacji populacji tego drapieżnika, który potencjalnie może negatywnie oddziaływać na zające, kuropatwy, bażanty, króliki i młode osobniki zwierzyny płowej. Zdaniem Ministra, wpisanie na listę zwierząt łownych jest tez potrzebne dla poznania biologii gatunku w Polsce i prowadzenie badan naukowych.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie planów łowieckich
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300654
Projekt zakłada ustalanie w planach maksymalnej, a nie optymalnej liczebności dzików i minimalnej, a nie optymalnej wielkości ich pozyskania. Ponadto, odstrzały sanitarne nie byłyby w planach łowieckich wliczane do ubytków zwierzyny, tj. nie byłyby uważane za składnik bilansu liczebności populacji (co totalnie lamie samą istotę planowania…). Plany łowieckie mogłyby być zmieniane w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej (w domyśle: przez zwiększenie minimalnej liczby dzików do odstrzału)

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego zasady wykonywania polowań
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300655
Projekt dopuszcza polowanie na dziki w nocy przy użyciu urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych, a także dopuszcza jednoczesne polowania zbiorowe i indywidualne w tym samym obwodzie – wszystko dla zwiększenia intensywności odstrzału dzików.

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego okresy polowań na zwierzęta łowne
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12300656
Projekt ustala okres polowań na dziki jako cały rok. Wydłuża okresy polowań na łanie jeleni 1.09-15.01, cielęta jeleni 1.09-31.01; wydłuża też okres polowań na daniele. Uzasadnieniem jest istniejąca wg MS potrzeba wzmożenia odstrzałów tych gatunków.
Projekt ustala okres polowań na szakala złocistego: 1.08-koniec 02, a w obwodach z występowaniem głuszca lub cietrzewia lub z dokonanym w ciągu ostatnich 2 lat zasiedleniem zajęcy, bażantów lub kuropatw – przez cały rok. Polowania na szakale miałyby się rozpocząć od 1 marca 2019 r. (Minister deklaruje, że 2018 r. stanowiłby jednoroczne „moratorium” w celu ustalenia zasobów populacji).

Wszystkie kompleksowe zmiany dotyczące dzików uzasadnione są zamiarem Ministra wytępienia dzików do maksymalnie niskich zagęszczeń ich populacji. Zdaniem Ministra, jest to potrzebne dla zwalczania afrykańskiego pomoru świń.