Na stronach:
iucn.org.pl/pl/documenty/polecamy
www.kp.org.pl/pl/inna-dzialalnosc/wystapienia-i-stanowiska-kp/gospodarka-wodna/135-ogolne-podstawy
udostępniona została publikacja „Dobre praktyki utrzymania rzek”. Powstała ona z inspiracji WWF i Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Publikowana obecnie wersja stanowi materiał do dalszej dyskusji.

Publikacja przedstawia potencjalne oddziaływania prac utrzymaniowych na elementy stanu ekologicznego rzek, na funkcjonowanie ekosystemu rzecznego, a także na chronione elementy przyrody rzek, proponując także sposoby minimalizacji tych oddziaływań (podstawowym sposobem jest oczywiście ograniczenie prac tylko do sytuacji, w których są one niezbicie uzasadnione).

We wcześniejszych Wiadomościach:
www.kp.org.pl/pl/newsy/1824-jak-dzialaja-przepisy-majace-kontrolowac-utrzymywanie-rzek-analiza-klubu-przyrodnikow
www.kp.org.pl/pl/newsy/2424-prace-utrzymaniowe-na-polskich-rzekach-jak-weryfikuja-je-rdos
pisaliśmy o pracach utrzymaniowych na polskich rzekach jako jednym z głównych czynników wywierających presję na ich przyrodę, a także o praktycznych doświadczeniach ze stosowaniem przepisów, które powinny kontrolować środowiskowe aspekty takich prac.
Pewną rolę w łagodzeniu presji robót utrzymaniowych na rzeki może odegrać każdy zainteresowany przyrodnik. Niektóre WZMIUW i RZGW same poszukują sposobów minimalizowania szkodliwych oddziaływań prac utrzymaniowych i chętne są do współpracy w tym zakresie. Od 1 stycznia 2017 r., wszystkie RDOŚ mają obowiązek publikowania w BIP informacji o wpływających do nich zgłoszeniach z prac utrzymaniowych, i rzeczywiście to robią. Od 1 czerwca 2017 r., w związku z nowelizacją k.p.a, nawet w przypadku zatwierdzenia prac „milczącą zgodą RDOŚ”, postępowanie można wciąż wznowić np. w przypadku ujawnienia nowych znaczących faktów przyrodniczych. Liczymy że udostępniona publikacja będzie pomocą merytoryczną w takich przedsięwzięciach.