Na portalu rządowego Procesu legislacyjnego GDOŚ konsultuje społecznie zmianę rozporządzenia w/s wyznaczenia ptasich obszarów Natura 2000 (OSO):
legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290551/katalog/12382791#12382791

Zmiany granic obszarów miałyby objąć:
- powiększenie obszaru Grądy Odrzańskie, w zamian za szkody przyrodnicze przy inwestycjach drogowych w rejonie Bielany-Łany-Długołęka;
- korektę błędu powierzchni obszaru Doliny Słudwi i Przysowy;
- zmniejszenie obszaru Dolina Dolnej Skawy w gminie Zator;
- zmniejszenie obszaru Stawy w Brzeszczach;
- zmniejszenie obszaru Wielki Łęg Obrzański.