Mimo nieustających usiłowań ministra Szyszki uczynienia przyrody przewidywalną, sterowalną i bez reszty poddaną sobie i swoim służbom, na zachodzie Polski, całkiem spontanicznie i bez uprzedzenia, przyszła wiosna. Przyleciały żurawie, tuż za nimi skowronki, a z ziemi wyglądają ciekawe świata przebiśniegi, szczęśliwie nie zdające sobie sprawy nie tylko z aktywności ministra, ale i z jego istnienia.

A my, korzystając z okazji, przypominamy o organizowanej wkrótce (w dniach 21-23 kwietnia, w Kudowie Zdrój) wiosennej sesji Klubu, w tym roku pod hasłem “Rzeki – jak je chronić?”, i o tym, że za kilka dni mija termin zgłaszania tematów wystąpień. Szczegóły zaproszenia można znaleźć tutaj: content/view/1144/353.