W wydawanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa recenzowanym kwartalniku naukowym „Leśne Prace Badawcze” 2016, Vol. 77, 4 ukazał się cykl artykułów poświęcony problematyce ochrony Puszczy Białowieskiej: Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie zaskakujący komentarz poprzedzający publikację w internecie, który niewątpliwie zwiększy zainteresowanie zeszytem, przyczyniając się do wzrostu wskaźnika cytowalności pisma: „Niniejszy zeszyt Leśnych Prac Badawczych stanowi zbiór artykułów poświęconych szeroko rozumianej tematyce Puszczy Białowieskiej. Poglądy autorów prezentujących swoje opracowania nie zawsze są zgodne z poglądami reprezentowanymi przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa, w tym Redakcji Leśnych Prac Badawczych. Dobór autorów oraz redakcja zostały dokonane jedynie przez Redaktora Naczelnego Leśnych Prac Badawczych bez wiedzy redaktorów tematycznych. Zachęcając do lektury wyrażamy nadzieję, że w następnych zeszytach Leśnych Prac Badawczych ukażą się kolejne artykuły naukowe przedstawiające wyniki badań z terenu Puszczy Białowieskiej, w tym nawiązujące do tematyki podjętej w niniejszym numerze czasopisma. Z wyrazami szacunku, Dyrekcja Instytutu Badawczego Leśnictwa”.
Wszystkim pragnącym odkryć na czym polega niezgodność poglądów wymagająca komentarza Dyrekcji, podajemy adres pod jakim można się zapoznać (klikając w ukryty nieco w załączniku link „in Polish”) z pełnymi tekstami artykułów: www.ibles.pl/web/lesne-prace-badawcze/ostatni-numer;jsessionid=QdDmfVq2iPwBfKCSTL1XE7nV

A zawartość zeszytu wygląda tak:
  • Szwagrzyk J. - Puszcza Białowieska; czym była, czym jest, czym ma być w przyszłości?
  • Bobiec A. - Do czego służą badania na stałych powierzchniach w Białowieskim Parku Narodowym?
  • Kujawa A., Orczewska A., Falkowski M., Blicharska M., Bohdan A., Buchholz L., Chylarecki P., Gutowski J.M., Latałowa M., Mysłajek R.W., Nowak S., Walankiewicz W., Zalewska A. - Puszcza Białowieska – obiekt światowego dziedzictwa UNESCO – priorytety ochronne.
  • Grodzki W. - Gradacyjne występowanie kornika drukarza Ips typographus (L.) (Col.: Curculionidae, Scolytinae) w aspekcie kontrowersji wokół Puszczy Białowieskiej.
  • Czeszczewik D., Walankiewicz W. - Ekologia i biologia ptaków Puszczy Białowieskiej z perspektywy czterdziestoletnich badań.
  • Huflejt T., Gutowski J.M. - Xylocopa valga Gerst. (Hymenoptera: Apidae) w Polsce.
  • Kulakowski D. - Kontrolowanie gradacji korników (Ips typographus, Dendroctonus spp.) na obszarach chronionych w XXI wieku.
  • Niedziałkowski K. - Dlaczego leśnicy nie chcą rozszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego? Motywacja pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w perspektywie aktorów społecznych zaangażowanych w dyskusję wokół Puszczy Białowieskiej.
  • Miścicki S. - Zmiany drzewostanów Białowieskiego Parku Narodowego w okresie 2000–2015.
  • Janek M. - Zmiany jakości wód w rzekach Łutownia i Perebel w Puszczy Białowieskiej.